Νόμοι

Επιμέλεια Παναγιώτη Παπαδουλάκη


Στις σελίδες αυτές θα μπορείτε να βρείτε πλήρη κείμενα βασικών αλλά και άλλων νόμων, οι οποίοι ενδιαφέρουν μεγάλο αριθμό πολιτών. Αν ενδιαφέρεστε για κάποιο συγκεκριμένο νόμο, σας παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΕΟ

 Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.: Το κείμενο του νόμου 2472/1997

Οι τροποποιήσεις για την εμπορική μίσθωση: Το κείμενο του άρθρου 7 του ν.2741/1999

Το π.δ. 34/95 για τις επαγγελματικές μισθώσεις. Ολόκληρο το κείμενο, χωρίς τις παραπάνω τροποποιήσεις.

Χρονομεριστική μίσθωση: Το κείμενο του νόμου 1652/86

Διαταγή Απόδοσης Μισθίου: Το κείμενο και η ερμηνεία του νέου θεσμού.

Προεδρικό διάταγμα <<Περί οργανωμένων ταξιδιών, οργανωμένων διακοπών και περιηγήσεων>>

Τελευταία αναθεώρηση: Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2002

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα