Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                         ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

               Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:           

 

                                ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

 

                        ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

                               ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

                                  Άρθρο 1

 

                     Σύσταση των δήμων και των κοινοτήτων  

 

      Οι πρωτοβάθμιοι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης συγκροτούνται ανά νομό

    ως εξής:

 

      1. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

    

      2. ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

 

      3. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

 

      4. ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ

 

      5. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

      5.1. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

      5.2. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

      5.3. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

      5.4. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

 

      6. ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

 

      7. ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 

      8. ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

      9. ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

 

      10. ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

      11. ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

 

      12. ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

 

      13. ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

 

      14. ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

 

      15. ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

 

      16. ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

 

      17. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

      18. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

 

      19. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

      20. ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

      21. ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

      22. ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

      23. ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

      24. ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

      25. ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

 

      26. ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

 

      27. ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

      28. ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 

      29. ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

      30. ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 

      31. ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ

 

      32. ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

 

      33. ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

 

      34. ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

 

      35. ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

      36. ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

      37. ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

 

      38. ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

 

      39. ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

 

      40. ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

 

      41. ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

      42. ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

 

      43. ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

 

      44. ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

 

      45. ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

      46. ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

 

      47. ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ

 

      48. ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ

 

      49. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

      50. ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

      51. ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

 

 

      ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

 

      Η ανά νομό συγκρότηση παραλείπεται προσωρινά λόγου όγκου. Θα προστεθεί

    μεταγενέστερα.

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

                        ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ

                      ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

                                ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

 

                                  Άρθρο 2

 

                      Εκλογές αρχών και λειτουργία Ο.Τ.Α 

 

                             Διοικητική Περιφέρεια

 

      1. Η πρώτη εκλογή των αρχών των νέων δήμων και κοινοτήτων που

    συνιστώνται κατά το άρθρο 1 θα γίνει την πρώτη Κυριακή μετά τις δέκα

    (10) Οκτωβρίου 1998, ημέρα διενέργειας των γενικών δημοτικών και

    κοινοτικών εκλογών.

 

      2. Όλοι οι δημότες εκλογείς, που είναι γραμμένοι στους εκλογικούς

    καταλόγους των δήμων και των κοινοτήτων που καταργούνται και

    συνενώνονται σε νέο δήμο ή κοινότητα, έχουν δικαίωμα να εκλέγουν τις

    αρχές του νέου δήμου ή κοινότητας που προκύπτει από τη συνένωση. Οι

    δημότες των καταργούμενων δήμων και κοινοτήτων γίνονται δημότες του

    νέου Ο.Τ.Α..

 

      3. Οι δήμοι και οι κοινότητες που καταργούνται κατά το άρθρο 1

    λειτουργούν μέχρι τη λήξη της διανυόμενης δημοτικής και κοινοτικής

    περιόδου 1995 - 1998 και πάντως μέχρι την εγκατάσταση των νέων

    δημοτικών και κοινοτικών αρχών.

 

      4. Οι νέοι δήμοι και οι κοινότητες, που συνιστώνται με το άρθρο 1,

    αρχίζουν να λειτουργούν από την εγκατάσταση των αρχών τους, που θα

    προκύψουν από τις γενικές δημοτικές και κοινοτικές εκλογές του

    Οκτωβρίου 1998. Η εγκατάσταση γίνεται την 1.1.1999. Κατά τα λοιπά

    εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 5 και 6 του π.δ/τος

    410/1995 (ΦΕΚ 231 Α').

 

      5. Η ορκωμοσία των αρχών τω νέων Ο.Τ.Α., που συνιστώνται με το άρθρο

    1 γίνεται στο κατάστημα του δήμου ή κοινότητας που ορίζεται ως έδρα του

    νέου Ο.Τ.Α., σε δημόσια συνεδρίαση της οποίας ο ακριβής  χρόνος

    (ημερομηνία και ώρα) ορίζεται από τον εκλεγέντα δήμαρχο ή πρόεδρο

    κοινότητας.

 

      6. Προκειμένου να γίνει μεταδημότευση σύμφωνα με τις διατάξεις του

    άρθρου 20 του π.δ/τος 410/1995, για την υποβολή υποψηφιότητας στους

    νέους δήμους και κοινότητες που προκύπτουν από συνένωση καταργούμενων

    δήμων και κοινοτήτων, για τις γενικές δημοτικές και κοινοτικές εκλογές

    του Οκτωβρίου 1998, η εγγραφή γίνεται στα δημοτολόγια του δήμου ή της

    κοινότητας που ορίζεται ως έδρα του νέου δήμου ή κοινότητας. Αν η

    μεταδημότευση γίνεται για την υποβολή υποψηφιότητας στο αξίωμα του

    προέδρου ή μέλους τοπικού συμβουλίου ή του παρέδρου, η αίτηση για τη

    μεταδημότευση περιλαμβάνει σχετική δήλωση του αιτούντος με την οποία

    ταυτόχρονα γνωστοποιείται και ο Ο.Τ.Α. στα δημοτολόγια ή μητρώα αρρένων

    του οποίου ήταν πριν γραμμένος.

 

      7. Η παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ/τος 92/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

      "3. Οι εκλογικοί κατάλογοι των δήμων και κοινοτήτων που προέρχονται

    από συνένωση εξακολουθούν να καταρτίζονται ανά πρώην δήμο και

    κοινότητα."

 

      8. Το σύνολο των εδαφικών περιφερειών των Ο.Τ.Α. που συνενώνονται σε

    νέο δήμο ή κοινότητα, καθώς και των συνοικισμών που προσαρτώνται,

    αποτελεί την ενιαία εδαφική περιφέρεια του νέου αυτού Ο.Τ.Α..

 

      9. Στις περιπτώσεις προσάρτησης συνοικισμού στο νέο δήμο κατά το

    άρθρο 1, το όρια του συνοικισμού αυτού καθορίζονται με απόφαση

    επιτροπής αποτελούμενης από: α) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης

    Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης ή της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης

    και Διοίκησης του νομού, ανάλογα, β) τον Προϊστάμενο του Τμήματος

    Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων των ανωτέρω διευθύνσεων του

    νομού, γ) έναν τεχνικό υπάλληλο αρμοδιότητας της Κτηματικής Υπηρεσίας

    του Υπουργείου Οικονομικών που εδρεύει στην Περιφέρεια, δ) τον

    Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δασών του νομού και ε) έναν εκπρόσωπο της

    Τ.Ε.Δ.Κ. του νομού.

 

      Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της

    Περιφέρειας.

 

      Για τον καθορισμό των ορίων συντάσσεται, μετά από επιτόπια έρευνα,

    πρακτικά το οποίο αναρτάται στο χώρο ανακοινώσεων του καταστήματος του

    δήμου που ορίζεται ως έδρα του νέου Ο.Τ.Α. και του δήμου ή κοινότητος

    από τον οποίο αποσπάται ο συνοικισμός.

 

      Η περί καθορισμού των ορίων του συνοικισμού απόφαση της ανωτέρω

    επιτροπής εκδίδεται μέχρι 31 Ιουλίου 1998.

 

      Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις

    του επομένου εδαφίου.

 

      Με αίτηση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας που

    κατατίθεται στην ανωτέρω Επιτροπή μέχρι 28 Φεβρουαρίου 1998 μπορεί με

    απόφαση αυτής να ανακαθοριστούν τα όρια όμορων Ο.Τ.Α. για την

    εξασφάλιση πλήρους λειτουργικότητας εντός της εδαφικής περιφέρειας νέου

    Ο.Τ.Α..

 

      10. Στους δήμους και τις κοινότητες, που συνιστώνται με τον παρόντα

    νόμο η εδαφική περιφέρεια κάθε καταργούμενου Ο.Τ.Α. και κάθε

    προσαρτώμενου συνοικισμού αποτελεί υποδιαίρεση της ενιαίας εδαφικής

    περιφέρειας του νέου δήμου ή κοινότητας και προσδιορίζεται με τον όρο

    "δημοτικό ή κοινοτικό Διαμέρισμα", το οποίο περιλαμβάνει και τον

    πληθυσμό του καταργηθέντος Ο.Τ.Α. ή προσαρτηθέντος συνοικισμού. Τα

    ανωτέρω "Δημοτικά Διαμερίσματα" είναι διάφορα εκείνων των άρθρων 120

    και 135 έως 156 του π.δ/τος 410/1995.

 

    ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.8 άρθρ.9 Ν.2623/1998 ορίζεται ότι:

     "  8. Οι διατάξεις του άρθρου 68 του π.δ. 410/1995 εφαρμόζονται αναλόγως

        και στα δημοτικά διαμερίσματα της παρ. 10 του άρθρου 2 του ν.

        2539/1997".

 

      11. Οι δήμοι και οι κοινότητες που προκύπτουν από συνένωση άλλων

    δήμων και κοινοτήτων καθίστανται από την έναρξη της λειτουργίας τους

    καθολικοί διάδοχοι των καταργούμενων δήμων και κοινοτήτων και

    υπεισέρχονται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σε όλα τα

    δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συνενωθέντων δήμων και κοινοτήτων.

    Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικο μέρος είναι συνενωθείς δήμος ή

    κοινότητα, συνεχίζονται επ' ονόματι ταυ νέου δήμου, χωρίς άλλη

    διατύπωση μη επερχόμενης βιαίας διακοπής τούτων εκ της ως άνω διαδοχής.

 

      12. Έδρα κατά το άρθρο 1 του παρόντος είναι ο συνοικισμός στον οποίο

    εγκαθίστανται οι κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου. Με απόφαση του Υπουργού

    Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία εκδίδεται

    ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Τοπωνυμιών ταυ άρθρου 11 του

    π.δ/τος 410/1995 μετά από αίτημα του δημοτικού συμβουλίου, μπορεί να

    ορίζεται συνοικισμός ως ιστορική έδρα δήμου, εφόσον συντρέχουν

    ιστορικοί λόγοι. Στην ιστορική έδρα μπορούν μετά από απόφαση του

    δημοτικού συμβουλίου να πραγματοποιούνται συνεδριάσεις του δημοτικού

    συμβουλίου, καθώς και επίσημες εορτές και τελετές.

 

      13. Η σφραγίδα των Ο.Τ.Α. αποτελείται από τρεις υπάλληλους και

    ομόκεντρους κύκλους, από τους οποίους ο εξωτερικός έχει διάμετρο 0,04μ.

    Στον εσωτερικό κύκλο τίθεται το έμβλημα της Ελληνικής  Δημοκρατίας,

    σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 48/1975 (ΦΕΚ 108 Α'). Στο δεύτερο κύκλο

    αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα το όνομα του δήμου ή κοινότητας και

    στον εξωτερικό οι λέξεις "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ" και "ΝΟΜΟΣ

    ............." την οποία ακολουθεί το όνομα του νομού στον οποίο ανήκει

    ο δήμος ή η κοινότητα.

 

      Η διάταξη του άρθρου 10 παρ. 4 του π.δ/τος 410/1995 καταργείται από

    1.1.1999.

 

      14. Στο επάνω αριστερά μέρος των εγγράφων και φακέλων αλληλογραφίας

    οι Ο.Τ.Α. μπορούν να έχουν προτυπωμένο σήμα, από την ιστορία, τη

    μυθολογία ή τα τοπικά χαρακτηριστικά, δηλωτικό της ιδιαιτερότητας του

    χώρου που αποτελεί τη διοικητική περιφέρεια του δήμου ή της κοινότητος.

 

      Το σήμα αποφασίζεται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο ύστερα από

    σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου τοπωνυμιών.

 

 

Άρθρο 3

 

                     Δημοτικές αρχές - Υποψηφιότητες

                           - Κατανομή εδρών

 

      1. Ο αριθμός των μελών κάθε δημοτικού συμβουλίου, όπως

    προσδιορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 40 του π.δ/τος 410/1995,

    προσαυξάνεται κατά μία μονάδα για καθένα δημοτικό διαμέρισμα με

    πληθυσμό τριακόσιους (300) κατοίκους και άνω, πλην του δημοτικού

    διαμερίσματος, του οποίου οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου, εφόσον αυτό

    έχει πληθυσμό άνω των χιλίων (1.000) κατοίκων. Αν το άθροισμα των μελών

    δημοτικού συμβουλίου, είναι άρτιος αριθμός, τότε στον αριθμό των μελών

    του δημοτικού συμβουλίου προστίθεται μία μονάδα και το τελικό αυτό

    άθροισμα (περιττός αριθμός) αποτελεί το συνολικό αριθμό των μελών του

    δημοτικού συμβουλίου.

 

      Οι πρόεδροι των τοπικών συμβουλίων, που συνιστώνται στα δημοτικά

    διαμερίσματα τριακοσίων κατοίκων και άνω, είναι και μέλη των δημοτικών

    συμβουλίων και καταλαμβάνουν τις ανωτέρω επιπλέον έδρες.

 

      Αυτοί εκλέγονται από τους εκλογείς που είναι γραμμένοι στους

    εκλογικούς καταλόγους του δημοτικού διαμερίσματος μαζί με τα λοιπά μέλη

    του τοπικού συμβουλίου.

 

      Αν ο συνολικός αριθμός των μελών του δημοτικού συμβουλίου, όπως αυτός

    προκύπτει από τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, είναι κατώτερος του

    αριθμού 19 στους δήμους που είναι πρωτεύουσες νομών, τότε αυτός

    προσαυξάνεται κατά τόσες μονάδες, όσες υπολείπονται, ώστε ο συνολικός

    αριθμός των μελών του δημοτικού συμβουλίου να γίνει 19.

 

      Οι έδρες αυτές προστίθενται στον αριθμό των μελών του δημοτικού

    συμβουλίου, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 40

    του π.δ/τος 410/1995.

 

      2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 54 του π.δ/τος 410/1995 αντικαθίσταται

    ως εξής:

 

      "2. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει έναν υποψήφιο δήμαρχο ή πρόεδρο

    κοινότητας και υποψήφιους συμβούλους. Ο αριθμός των υποψηφίων συμβούλων

    πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των μελών που

    προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 43 για τους δήμους και του

    άρθρου 39 για τις κοινότητες, μπορεί δε να αυξηθεί έως 50% του αριθμού

    αυτού. Η ίδια αύξηση μπορεί να γίνει και στον αριθμό των υποψήφιων

    συμβούλων των δημοτικών διαμερισμάτων των άρθρων 120 και 135 έως 156.

    Το κλάσμα που προκύπτει δεν λαμβάνεται υπόψη."

 

      3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 72 του π.δ/τος

    410/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

      "Με βάση αυτά, οι έδρες που αναλογούν στα 3/5 και στα 2/5 έχουν

    αντίστοιχα ως εξής:

 

      στα 7μελή συμβούλια 5 και 2

 

      στα 9μελή συμβούλια 6 και 3

 

      στα 11μελή συμβούλια 7 και 4

 

      στα 13μελή συμβούλια 8 και 5

 

      στα 15μελή συμβούλια 9 και 6

 

      στα 17μελή συμβούλια 11 και 6

 

      στα 19μελή συμβούλια 12 και 7

 

      στα 21μελή συμβούλια 13 και 8

 

      στα 23μελή συμβούλια 14 και 9

 

      στα 25μελή συμβούλια 15 και 10

 

      στα 27μελή συμβούλια 17 και 10

 

      στα 29μελή συμβούλια 18 και 11

 

      στα 31μελή συμβούλια 19 και 12

 

      στα 33μελή συμβούλια 20 και 13

 

      στα 35μελή συμβούλια 21 και 14

 

      στα 37μελή συμβούλια 23 και 14

 

      στα 39μελή συμβούλια 24 και 15

 

      στα 41μελή συμβούλια 25 και 16

 

      στα 43μελή συμβούλια 26 και 17

 

      στα 45μελή συμβούλια 27 και 18."

 

 

      4. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του

    π.δ/τος 410/1995 προστίθενται το εξής:

 

      "..... με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρ8ρου 76 Α'."

 

      5. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 76 του π.δ/τος

    410/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

      "Με βάση τον αριθμό των εδρών των δημοτικών συμβουλίων οι έδρες που

    αναλογούν σε καθεμία από τις δύο αυτές κατανομές έχουν ως εξής:

 

      - για τα 11μελή συμβούλια οι έδρες της Α' κατανομής είναι 6 και της

    Β' κατανομής 5.

 

      - για τα 13μελή συμβούλια 7 και 6 αντίστοιχα

 

      - για τα 15μελή συμβούλια 8 και 7 αντίστοιχα

 

      - για τα 17μελή συμβούλια 9 και 8 αντίστοιχα

 

      - για τα 19μελή συμβούλια 10 και 9 αντίστοιχα

 

      - για το 21μελή συμβούλια 11 και 10 αντίστοιχα

 

      - για τα 23μελή συμβούλια 12 και 11 αντίστοιχα

 

      - για τα 25μελή συμβούλια 13 και 12 αντίστοιχα

 

      - για τα 27μελή συμβούλια 14 και 13 αντίστοιχα

 

      - για τα 29μελή συμβούλια 15 και 14 αντίστοιχα

 

      - για το 31μελή συμβούλια 16 και 15 αντίστοιχα

 

      - για τα 33μελή συμβούλια 17 και 16 αντίστοιχα

 

      - για τα 35μελή συμβούλια 18 και 17 αντίστοιχα

 

      - για τα 37μελή συμβούλια 19 και 18 αντίστοιχα

 

      - για το 39μελή συμβούλια 20 και 19 αντίστοιχα

 

      - για τα 41μελή συμβούλια 21 και 20 αντίστοιχα

 

      - για τα 43μελή συμβούλια 22 και 21 αντίστοιχα

 

      - για τα 45μελή συμβούλια 23 και 22 αντίστοιχα."

 

      6. Στο π.δ. 410/1995 προστίθεται άρθρο 76 Α', το οποίο έχει ως εξής:

 

                                "Άρθρο 76 Α'

 

                     Κατανομή των εδρών των δημοτικών

                       συμβουλίων στους νέους δήμους

 

      Στους δήμους που προέρχονται από συνένωση άλλων Ο.Τ.Α., στους οποίους

    λειτουργούν τοπικά συμβούλια, μετά την κατανομή του συνολικού αριθμού

    των εδρών σε καθένα συνδυασμό, επιτυχόντα και επιλαχόντες, η περαιτέρω

    προσκύρωση των εδρών, γίνεται ως εξής: Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει

    πρώτα τόσες έδρες όσοι είναι οι πρόεδροι των τοπικών συμβουλίων τους

    οποίους εκλέγει και οι εναπομένουσες έδρες καταλαμβάνονται από τους

    υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους κατά τη σειρά της επιτυχίας τους

    σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73."

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

                          ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ

                       ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ - ΠΑΡΕΔΡΟΙ

 

                                 Άρθρο 4

 

                   Σύσταση, συγκρότηση τοπικών συμβουλίων

 

      1. Σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα συνιστάται Τοπικό Συμβούλιο, το οποίο

    φέρει την ονομασία "τοπικό συμβούλιο ............" και στη συνέχεια το

    όνομα του δήμου ή της κοινότητας που καταργήθηκε με τη συνένωση. Τοπικό

    συμβούλιο συνιστάται και στον αυτοτελή συνοικισμό που αποσπάστηκε από

    δήμο ή κοινότητα και προσαρτήθηκε σε νέο δήμο του άρθρου 1.

 

      Στα δημοτικά διαμερίσματα που είναι έδρες των νέων δήμων και έχουν

    πληθυσμό άνω των χιλίων (1.000) κατοίκων δεν συνιστώνται τοπικά

    συμβούλια.

 

      2. Το τοπικό συμβούλιο λειτουργεί στα πλαίσια του νέου δήμου ως

    όργανο δημοτικής αποκέντρωσης, μέσα στα όρια του αντίστοιχου δημοτικού

    διαμερίσματος.

 

      3. Σε δημοτικά διαμερίσματα με πληθυσμό χιλίων πεντακοσίων (1.500)

    κατοίκων και άνω το τοπικό συμβούλιο είναι επταμελές, τριακοσίων (300)

    έως χιλίων πεντακοσίων (1.500) κατοίκων πενταμελές και μέχρι τριακοσίων

    (300) κατοίκων τριμελές.

 

      4. Οι πρόεδροι των τοπικών συμβουλίων, πλην των τριμελών, είναι και

    μέλη του δημοτικού συμβουλίου. Οι Πρόεδροι των τριμελών τοπικών

    συμβουλίων είναι και δημαρχιακοί πάρεδροι.

 

      5. Ο πρόεδρος και τα μέλη του τοπικού συμβουλίου εκλέγονται για

    τέσσερα (4) χρόνια από το σύνολο των εκλογέων του δημοτικού

    διαμερίσματος.

 

      Η εκλογή γίνεται την ίδια μέρα που εκλέγονται τα δημοτικά συμβούλια,

    στα ίδια εκλογικά τμήματα, με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές και

    εφόρους δικαστικών αντιπροσώπων.

 

      Η εγκατάσταση του τοπικού συμβουλίου γίνεται με τον ίδιο τρόπο που

    γίνεται η εγκατάσταση των δημοτικών αρχών.

 

      Σε κάθε περίπτωση η θητεία τους αρχίζει και λήγει μαζί με τη θητεία

    του δημοτικού συμβουλίου.

 

      6. Τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου αναπληρώνει ο επόμενος σε

    σταυρούς προτίμησης υποψήφιος του ίδιου συνδυασμού στο δημοτικό

    διαμέρισμα.

 

      7. Το αξίωμα του προέδρου και του μέλους του τοπικού συμβουλίου είναι

    τιμητικό και άμισθο.

 

      8. Στους προέδρους των τοπικών συμβουλίων καταβάλλονται από το δήμο

    έξοδα κίνησης, τα οποία καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών

    Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών.

 

      9. Αν ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου απουσιάζει ή κωλύεται, τον

    αναπληρώνει ο αναπληρωτής αυτού σε όλα τα καθηκοντά του.

 

Άρθρο 5

 

                       Εκλογή μελών τοπικών συμβουλίων               

 

      1. Η εκλογή του προέδρου και των μελών του τοπικού συμβουλίου γίνεται

    κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται.

 

      2. Σε κάθε συνδυασμό υποψήφιου δημάρχου και δημοτικών συμβούλων

    περιλαμβάνονται και οι υποψήφιοι σύμβουλων του τοπικού συμβουλίου. Ο

    αριθμός των υποψήφιων συμβούλων εκ κάθε συνδυασμό, για κάθε τοπικό

    συμβούλιο, είναι τουλάχιστον επτά για τα επταμελή, πέντε για το

    πενταμελή και τρεις για τα τριμελή και μπορεί να αυξηθεί έως εννέα,

    επτά και τέσσερα αντίστοιχα. Υποψηφιότητα από το ίδιο πρόσωπο και για

    την εκλογή του ως δημάρχου ή ως μέλους δημοτικού συμβουλίου ή ως

    παρέδρου ή ως μέλους άλλου τοπικού συμβουλίου δεν επιτρέπεται.

 

      Κανένας δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερους από ένα συνδυασμούς.

 

      Μπορεί να εκλεγεί πρόεδρος ή μέλος του τοπικού συμβουλίου ο δημότης

    του δήμου ή της κοινότητος που καταργήθηκε με τη συνένωση ή του

    συνοικισμού που προσαρτήθηκε, εφόσον έχει την ικανότητα να εκλέγει και

    έχει συμπληρώσει την ηλικία που απαιτείται κάθε φορά για να εκλεγεί

    δημοτικός σύμβουλος.

 

      3. Δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία για την εκλογή των μελών του

    τοπικού συμβουλίου έχουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στους

    εκλογικούς καταλόγους του δημοτικού διαμερίσματος.

 

      4. Στη δήλωση του συνδυασμού, μετά τα επώνυμα και τα ονόματα του

    υποψήφιου δημάρχου και δημοτικών συμβούλων και κάτω από την ονομασία

    του τοπικού συμβουλίου, αναγράφεται με αλφαβητική σειρά το επώνυμο και

    το όνομα των υποψήφιων μελών του κάθε τοπικού συμβουλίου. Τα τοπικά

    συμβούλια αναγράφονται επίσης με την αλφαβητική σειρά της ονομασίας

    τους. Για την υποψηφιότητα για το αξίωμα του μέλους των τοπικών

    συμβουλίων δεν γίνεται χρηματική κατάθεση στο δημόσιο ταμείο.

 

      5. Η δήλωση του συνδυασμού δεν είναι απαράδεκτη:

 

      α) αν περιλαμβάνονται σ' αυτήν υποψήφιοι τουλάχιστον για το 30% των

    επταμελών και πενταμελών τοπικών συμβουλίων του δήμου και, το 30% των

    τριμελών. Το τυχόν προκύπτον κλάσμα δεν λαμβάνεται υπόψη.

 

      β) αν οι υποψήφιοι τοπικοί σύμβουλοι δεν είναι λιγότεροι από τέσσερις

    για το επταμελή και τρεις για τα πενταμελή και τριμελή τοπικά

    συμβούλια.

 

      6. Το ψηφοδέλτιο για την εκλογή των μελών των τοπικών συμβουλίων

    είναι κοινό με το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του υποψήφιου δημάρχου και

    των δημοτικών συμβούλων, που καταρτίζεται για τις εκλογές των δημοτικών

    αρχών.

 

      7. Κάθε συνδυασμός εκτυπώνει ιδιαίτερο ψηφοδέλτιο για κάθε δημοτικό

    διαμέρισμα, που περιλαμβάνει το έμβλημα και το όνομα του συνδυασμού,

    τον υποψήφιο δήμαρχο και τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους για τις

    έδρες της παραγράφου 2 του άρθρου 40 του π.δ/τος 410/1995 και τους

    υποψήφιους συμβούλους για κάθε τοπικό συμβούλια, σύμφωνα με το

    παραπάνω.

 

      8. Σε κάθε ψηφοδέλτιο, μετά την εγγραφή του εμβλήματος και του

    ονόματος του συνδυασμού, που τυχόν έχουν δηλωθεί, καθώς και των

    επωνύμων και ονομάτων του υποψηφίου δημάρχου και των υποψηφίων

    δημοτικών συμβούλων, αναγράφονται κατά σειρά:

 

      α. η ονομασία του τοπικού συμβουλίου

 

      β. τα επώνυμα και τα ονόματα των υποψηφίων μελών του τοπικού

    συμβουλίου με τη σειρά που είναι γραμμένα στην απόφαση με την οποία

    έχει ανακηρυχθεί ο συνδυασμός ή με αλφαβητική σειρά.

 

      9. Με την επιφύλαξη των ακυροτήτων που προβλέπονται στα άρθρα 64 και

    65 του π.δ/τος 410/1995, αν εκλογέας χρησιμοποιήσει ψηφοδέλτιο άλλου

    δημοτικού διαμερίσματος, το ψηφοδέλτιο αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη για

    την εκλογή των μελών του τοπικού συμβουλίου, είναι όμως έγκυρο για το

    συνδυασμό του υποψήφιου δημάρχου.

 

      10. Στις εκλογές των τοπικών συμβουλίων, σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα

    η κατανομή των εδρών γίνεται αναλογικά, μεταξύ όλων των συνδυασμών που

    συμμετέχουν στις εκλογές και έχουν υποψήφιους για το τοπικό συμβούλιο

    του δημοτικού διαμερίσματος, με τον ακόλουθο τρόπο:

 

      Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν σε όλο το δημοτικό

    διαμέρισμα όλοι μαζί οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές και

    είχαν υποψήφιους για το τοπικό συμβούλιο του δημοτικού διαμερίσματος,

    διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του τοπικού συμβουλίου, αυξημένο

    κατά μία μονάδα. Το πηλίκο που προκύπτει παραλειπομένου του κλάσματος

    αποτελεί το εκλογικό μέτρο.

 

      Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη

    συνέχεια με το εκλογικά μέτρο και κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες

    έδρες όσο και το ακέραιο αυτής της διαιρέσεως.

 

      Συνδυασμός που δεν συγκεντρώνει εκλογικό μέτρο δεν παίρνει έδρα. Εάν

    οι έδρες καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμετέχουν στην κατανομή με

    την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες,

    οι έδρες που απομένουν διανέμονται ανά μία μεταξύ όλων αυτών των

    συνδυασμών ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν.

 

      Αν οι συνδυασμοί αυτοί ή μερικοί από αυτούς έχουν ίσο αριθμό

    αχρησιμοποίητων υπολοίπων γίνεται κλήρωση. Αν και μετά τη διανομή των

    εδρών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες έδρες,

    αυτές κατανέμονται ανά μία, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων

    ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός.

 

      Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί με το εκλογικό μέτρο

    είναι περισσότερες από τις προς διάθεση έδρες, η πλεονάζουσα έδρα

    αφαιρείται από το συνδυασμό που έχει το μικρότερο σχετικώς υπόλοιπο

    έγκυρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ίσου αριθμοί έγκυρων ψηφοδελτίων δύο

    ή και περισσότερων συνδυασμών, ενεργείται μεταξύ αυτών κλήρωση από το

    αρμόδιο πρωτοδικείο.

 

      11. Σε περίπτωση που έχει ανακηρυχθεί ένας μόνο συνδυασμός για το

    τοπικό συμβούλιο, ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου και οι τοπικοί

    σύμβουλοι εκλέγονται από το μοναδικό αυτό συνδυασμό με την επιφύλαξη

    των διατάξεων της παραγράφου 16 του παρόντος άρθρου. Οι πρώτοι κατά

    σειρά σε ψήφους προτιμήσεως, μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών

    του τοπικού συμβουλίου, εκλέγονται τακτικοί σύμβουλοι και οι υπόλοιποι

    αναπληρωματικοί.

 

      12. Τακτικοί σύμβουλοι τοπικού συμβουλίου εκλέγονται από τους

    υποψήφιους κάθε συνδυασμού κατά σειρά αυτοί που έλαβαν τις περισσότερες

    ψήφους προτιμήσεως. Οι λοιποί υποψήφιοι των συνδυασμών είναι

    αναπληρωματικοί των τακτικών συμβούλων του τοπικού συμβουλίου, με τη

    σειρά των ψήφων προτιμήσεως.

 

      Αν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο

    ενεργεί κλήρωση.

 

      13. Αν έχουν ανακηρυχθεί δύο μόνο συνδυασμοί για το τοπικό συμβούλιο

    δημοτικού διαμερίσματος και ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση

    για ανάδειξη του πλειοψηφούντος συνδυασμού. Οι έδρες των συμβούλων στην

    περίπτωση αυτήν κατανέμονται στον πλειοψηφούντα και στον επιλαχόντα

    συνδυασμό, αντίστοιχα, ως εξής: Στο επταμελή 4 και 3, στα πενταμελή 3

    και 2 και στα τριμελή 2 και 1.

 

      14. Αν ισοψηφήσουν περισσότεροι από δύο συνδυασμοί το πρωτοδικείο

    ενεργεί κλήρωση. Ο πρώτος συνδυασμός στα επταμελή τοπικά συμβούλια

    εκλέγει τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου με την επιφύλαξη των

    διατάξεων της παρ. 16 και δύο ακόμη τοπικούς συμβούλους, ο δεύτερος

    συνδυασμός εκλέγει δύο τοπικούς συμβούλους και ο τρίτος συνδυασμός

    εκλέγει δύο τοπικούς συμβούλους.

                                  

      Στα πενταμελή εκλέγουν αντίστοιχα τον πρόεδρο, με την επιφύλαξη των

    διατάξεων της παρ. 16 και έναν και έναν τοπικό σύμβουλο, δύο τοπικούς

    συμβούλους και έναν τοπικό σύμβουλο.

 

      Στα τριμελή ο πρώτος συνδυασμός εκλέγει τον πρόεδρο και οι άλλοι δύο

    συνδυασμοί από έναν τοπικό σύμβουλο.

 

      15. Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του προς έναν

    υποψήφιο σύμβουλο τοπικού συμβουλίου σημειώνοντας σταυρό παραπλεύρως

    του ονόματός του στο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού για το τοπικό συμβούλιο.

 

      16. Πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου του δημοτικού διαμερίσματος στα

    επταμελή και πενταμελή τοπικά συμβούλια είναι ο υποψήφιος σύμβουλος του

    πλειοψηφήσαντος στο δημοτικό διαμέρισμα συνδυασμού που έχει λάβει τις

    περισσότερες ψήφους προτίμησης και σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που

    είναι πρώτος στην απόφαση της ανακήρυξης, εφόσον ο συνδυασμός αυτός

    διαθέτει ανάλογη έδρα στο δημοτικό συμβούλιο. Αν ο συνδυασμός αυτός δεν

    διαθέτει ανάλογη έδρα στο δημοτικό συμβούλιο, πρόεδρος του τοπικού

    συμβουλίου είναι ο υποψήφιος σύμβουλος του δεύτερου σε εκλογική δύναμη

    στο δημοτικό διαμέρισμα συνδυασμού με την προϋπόθεση ότι ο συνδυασμός

    αυτός διαθέτει ανάλογη έδρα στο δημοτικό συμβούλιο. Αν και ο δεύτερος

    σε εκλογική δύναμη στο δημοτικό διαμέρισμα συνδυασμός δεν διαθέτει την

    ανάλογη έδρα στο δημοτικό συμβούλιο, πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου

    είναι ο υποψήφιος σύμβουλος του τρίτου σε εκλογική δύναμη στο δημοτικό

    διαμέρισμα συνδυασμοί) με την προϋπόθεση ότι ο συνδυασμός αυτός

    διαθέτει ανάλογη έδρα στο δημοτικό συμβούλιο και ούτω καθεξής.

 

      Σε περίπτωση που συνδυασμός πλειοψηφήσει σε αριθμό δημοτικών

    διαμερισμάτων μεγαλύτερα από τον αριθμό των εδρών που δικαιούται στο

    δημοτικό συμβούλιο, μη υπολογιζόμενης της έδρας που καταλαμβάνει ο

    υποψήφιος δήμαρχος, ο συνδυασμός αυτός εκλέγει προέδρους κατά σειρά σε

    εκείνα το δημοτικά διαμερίσματα στα οποία έχει λάβει το μεγαλύτερο

    ποσοστό ψήφων, εφόσον δεν έχει εκλεγεί πρόεδρος από άλλο συνδυασμό.

 

      Η κατανομή των εδρών γίνεται ανά συνδυασμό, αρχής γενομένης από το

    συνδυασμό που έχει λάβει τις περισσότερες έδρες. Σε περίπτωση που δύο

    συνδυασμοί λαμβάνουν τον ίδιο αριθμό εδρών, προηγείται ο συνδυασμός που

    έχει λάβει στο δημοτικό διαμέρισμα το μεγαλύτερο αριθμό έγκυρων

    ψηφοδελτίων και σε περίπτωση ισοψηφίας ενεργείται κλήρωση.

 

      Ο υποψήφιος δήμαρχος του συνδυασμού δεν μπορεί να είναι πρόεδρος

    τοπικού συμβουλίου ακόμα και στην περίπτωση που ο συνδυασμός του

    εκλέγει μία μόνον έδρα, αυτήν του προέδρου του τοπικού συμβουλίου.

 

      Πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου του δημοτικού διαμερίσματος στα

    τριμελή τοπικά συμβούλια είναι ο υποψήφιος σύμβουλος του

    πλειοψηφήσοντος στο δημοτικό διαμέρισμα συνδυασμού που έχει λάβει τις

    περισσότερες ψήφους προτίμησης και σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που

    είναι πρώτος στην απόφαση της ανακήρυξης.

 

      17. Οι διατάξεις του π.δ/τος 410/1995 που αναφέρονται στο εκλογικό

    δικαίωμα (άρθρο 43), στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος (άρθρο 44),

    στους εκλογικούς καταλόγους (άρθρο 45), στα προσόντα εκλογιμότητας

    (άρθρο 46), στα κωλύματα και ασυμβίβαστα (άρθρο 47), στο ασυμβίβαστο

    εξαιτίας οφειλών (άρθρο 48), στη διαπίστωση της εκπτώσεως για τις

    περιπτώσεις των πιο πάνω κωλυμάτων και ασυμβιβάστων (άρθρο 50), στις

    εφορευτικές επιτροπές (άρθρο 51), στους αντιπροσώπους της δικαστικής

    αρχής και στους εφόρους των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής (άρθρα 52

    και 53), στην κατάρτιση των συνδυασμών (άρθρο 55), στην ανακήρυξη και

    κοινοποίηση των συνδυασμών (άρθρο 57), στην αντικατάσταση υποψηφίων που

    πέθαναν (άρθρο 58), στα δικαιώματα των συνδυασμών (άρθρο 59), στο

    πρόγραμμα της εκλογής (άρθρο 60), στον υπολογισμό των προθεσμιών (άρθρο

    61), στη μορφή των ψηφοδελτίων (άρθρο 62), στην εκτύπωση και διανομή

    των ψηφοδελτίων (άρθρο 63), στο περιεχόμενο των ψηφοδελτίων (άρθρο 64),

    στα άκυρα ψηφοδέλτια (άρθρο 65), στους εκλογικούς φακέλους (άρθρο 66),

    στην έναρξη και λήξη της ψηφοφορίας (άρθρο 67), στη ματαίωση της

    ψηφοφορίας (άρθρο 69), στην εφαρμογή των διατάξεων της εκλογικής

    νομοθεσίας (άρθρο 70), στην έκθεση πρακτικών και υποβολή προσφυγών

    (άρθρα 78), στην επικύρωση της εκλογής (άρθρο 79), στην κατάθεση και

    περιεχόμενο ενστάσεων (άρθρο 80), στην εκδίκαση των ενστάσεων (άρθρο

    81), στη διαδικασία για την εκδίκαση (άρθρο 82), στην απόφαση για τις

    ενστάσεις (άρθρο 83), στην έφεση - διόρθωση αποφάσεων (άρθρο 84), στην

    κρίση για προϊστάμενες ανικανότητες και κωλύματα (άρθρο 85), στην

    αναίρεση (άρθρο 86), στην επανάληψη της εκλογής σε περίπτωση ακύρωσης

    (άρθρο 87), στην ορκωμοσία των δημοτικών και κοινοτικών αρχών (άρθρο

    88), στην αποποίηση της εκλογής (άρθρο 89), στην παραίτηση (άρθρο 90)

    και στην αναπλήρωση των συμβούλων (άρθρο 91 παρ. 1), όπως αυτές ισχύουν

    κάθε φορά για τους δημοτικούς συμβούλους, καθώς και οι διατάξεις του

    άρθρου 2 παρ. 1 έως 6 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται αναλόγως και για

    τα μέλη των τοπικών συμβουλίων, εφόσον δεν ρυθμίζεται διαφορετικά με

    τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του παρόντος νόμου.

 

      18. Εκλογές για την ανάδειξη μελών των τοπικών συμβουλίων δεν

    προκηρύσσονται κατά τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου, ακόμη και στην

    περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν οι κανενός συνδυασμού.

 

      19. Αν ένα δημοτικό συμβούλιο διαλυθεί, σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 1

    του π.δ/τος 410/1995, συμπαρασύρει και τα μέλη των τοπικών συμβουλίων

    και όταν προκηρυχθεί η εκλογή νέου δημοτικού συμβουλίου, τότε, κατά την

    εκλογή αυτή εκλέγονται και τα μέλη των τοπικών συμβουλίων.

 

      20. Στην περίπτωση που δεν εκλέγονται τουλάχιστον πέντε τοπικοί

    σύμβουλοι στα επταμελή και πενταμελή και τρεις στα υπόλοιπα, δεν

    λειτουργεί τοπικό συμβούλιο στο δημοτικό διαμέρισμα.

 

      21. Τα δημοτικά συμβούλια λειτουργούν νόμιμα και με ελλιπή σύνθεση,

    όταν για οποιονδήποτε λόγο δεν υπάρχει πρόεδρος ενός ή περισσότερων

    τοπικών συμβουλίων.

 

      22. Τα άρθρα 128 έως και 132 του π.δ/τος 410/1995 καταργούνται.

 

      Τα άρθρα 122 έως και 127, 133 και 134 του π.δ/τος 410/1995

    καταργούνται στις 1.1.1999.

 

Άρθρο 6
 
                    Αρμοδιότητες τοπικών συμβουλίων και
                       των προέδρων τους - Λειτουργία
 
      1. Το τοπικό συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 
      α. Εκφέρει γνώμη και διατυπώνει προτάσεις προς το δημοτικό συμβούλιο
    για όλα τα ζητήματα που ενδιαφέρουν το δημοτικό διαμέρισμα.
 
      Διατυπώνει προτάσεις στα πλαίσια της κατάρτισης του τεχνικού
    προγράμματος του δήμου για τα εκτελεστέα έργα και προγράμματα που
    αφορούν την περιφέρειά του.
 
      β. Παρακολουθεί την υλοποίηση των έργων και προγραμμάτων που
    εκτελούνται στο δημοτικό διαμέρισμα, έχοντας δικαίωμα να λαμβάνει γνώση
    των οικονομικών και τεχνικών στοιχείων που αφορούν τη μελέτη και
    εκτέλεση των έργων και προγραμμάτων αυτών και υποβάλλει σχετικές
    προτάσεις προς τα αρμόδια όργανα του δήμου.
 
      γ. Παρακολουθεί τη λειτουργία των κέντρων και εγκαταστάσεων παροχής
    διοικητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αθλητικών εξυπηρετήσεων του
    δήμου που λειτουργούν στο δημοτικό διαμέρισμα και προτείνει στα αρμόδια
    όργανα του δήμου τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της οργάνωσης και
    λειτουργίας τους.
 
      δ. Προτείνει κατά τις ισχύουσες διατάξεις στο δημοτικό συμβούλιο τον
    ορισμό μελών των διοικητικών συμβουλίων, ιδρυμάτων, νομικών προσώπων
    δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεων του δήμου που λειτουργούν στο
    δημοτικό διαμέρισμα.
 
      ε. Ασκεί τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται σύμφωνα με την παρ. 2.
 
      2. Το δημοτικό συμβούλιο με απόφαση του που λαμβάνεται μέσα στο πρώτο
    εξάμηνο της δημοτικής περιόδου, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου
    των μελών του, μπορεί να αναθέτει στα τοπικά συμβούλια ή στον πρόεδρό
    τους αρμοδιότητές του στους εξής τομείς:
 
      - Τη συντήρηση και λειτουργία των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης, των
    αντλιοστασίων και των υδρομαστεύσεων.
 
      - Τη συντήρηση και λειτουργία του δικτύου άρδευσης.
 
      - Τη συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων στους βοσκότοπους.
 
      - Τη συντήρηση του συστήματος αποχέτευσης.
 
      - Τη συντήρηση και λειτουργία παιδικών χαρών και άλλων παιδιών.
 
      - Τη συντήρηση και λειτουργία σχολικών κτιρίων και του εξοπλισμού
    τους.
 
      - Τη συντήρηση και λειτουργία των νεκροταφείων.
 
      - Τη συντήρηση των δημοτικών οδών και γεφυρών, πλατειών και των άλλων
    κοινόχρηστων χώρων, καθώς και των αγροτικών οδών.
 
      - Την εφαρμογή πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών προγραμμάτων
    και τη συντήρηση και λειτουργία των αντίστοιχων εγκαταστάσεων.
 
      - Την παροχή υπηρεσιών και προστασίας στους ηλικιωμένους κατοίκους
    της περιοχής του, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του δήμου.
 
      - Την παροχή υπηρεσιών για την τουριστική αξιοποίηση και προβολή του
    δημοτικού διαμερίσματος.
 
      Στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναφέρεται υποχρεωτικά και
    λεπτομερώς ο τρόπος και οι όροι άσκησης των ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων.
    Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί επίσης να αναθέτει αρμοδιότητές του και σε
    όποιον άλλο τομέα κρίνει σκόπιμο με κριτήριο την εξυπηρέτηση των
    κατοίκων, την αποτελεσματικότητα και την οικονομία. Οι αποφάσεις της
    παραγράφου αυτής τοιχοκολλώνται στο δημοτικό κατάστημα κατά τα
    οριζόμενα στο άρθρο 96 παρ. 6 του π.δ/τος 410/1995.
 
      3. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, το τοπικό συμβούλιο δεν ασκεί τις
    παραπάνω αρμοδιότητες, τότε τις ασκεί ο δήμος με τα κατά περίπτωση
    αρμόδια όργανα. 
 
      4. Το τοπικό συμβούλιο έχει τις ακόλουθες ειδικές αρμοδιότητες:
 
      α. Ο πρόεδρός του ή και μέλη του συμμετέχουν στη διοίκηση
    κληροδοτήματος στην οποία, αντίστοιχα προβλέπεται σύμφωνα με την πράξη
    σύστασής του η συμμετοχή του δημάρχου του καταργούμενου δήμου ή
    προέδρου της καταργούμενης κοινότητας, δημοτικών ή κοινοτικών
    συμβούλων. Στην περίπτωση που το κληροδότημα αποτελεί κεφάλαιο
    αυτοτελούς διαχείρισης τις πράξεις διαχείρισης εκδίδει η δημαρχιακή
    επιτροπή μετά από σύμφωνη γνώμη του τοπικού συμβουλίου.
 
      Η αποδοχή κληροδοτήματος, κληρονομιάς ή δωρεάς, η οποία διατίθεται
    ρητά και αποκλειστικά για δημοτικό διαμέρισμα, γίνεται από τη
    δημαρχιακή επιτροπή μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου τοπικού
    συμβουλίου.
 
          "β. Διατυπώνει αιτιολογημένη γνώμη στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τον
    τρόπο διάθεσης των βοσκήσιμων εκτάσεων που βρίσκονται στην περιφέρεια
    του Δημοτικού Διαμερίσματος. Ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία
    εκδόσεως αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου για τη διάθεση των ανωτέρω
    εκτάσεων ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας
    Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην
    Εφημερίδα της Κυβερνήσεως."
 
      *** Η περ.β'αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.5 άρθρ.16
          Ν.2946/2001,ΦΕΚ Α 224/8.10.2001.
 
      γ. Διατυπώνει (σύμφωνη) γνώμη για την εκμίσθωση χωρίς δημοπρασία
    δασικών εκτάσεων, που βρίσκονται στην περιφέρεια του δημοτικού
    διαμερίσματος, κατά τις διατάξεις του άρθρου 257 του π.δ/τος 410/1995.
 
      *** Η λέξη "σύμφωνη"  της περ. γ'διεγράφη με την παρ.5 άρθρ.16
          Ν.2946/2001,ΦΕΚ Α 224/8.10.2001.
 
      δ. Εκφέρει γνώμη για την αξιοποίηση, ανταλλαγή, δωρεά, εκποίηση
    περιουσιακών στοιχείων που ανήκαν στον καταργηθέντα Ο.Τ.Α ή
    προσαρτηθέντα συνοικισμό. 
 
      5. Αποφάσεις των οργάνων του δήμου, που αναφέρονται σε δραστηριότητες
    και ενέργειες οι οποίες αφορούν στη διατήρηση του χαρακτήρα
    παραδοσιακού οικισμού, λαμβάνονται μετά από γνώμη του οικείου τοπικού
    συμβουλίου.
 
      6. Ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου:
 
      - Συγκαλεί και εκπροσωπεί το τοπικό συμβούλια.
 
      - Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και άλλα έγγραφα για τα οποία
    τον έχει εξουσιοδοτήσει ο δήμαρχος με απόφασή του.
 
      - Ενημερώνει το δήμαρχο και τα άλλα αρμόδια όργανα του δήμου για τα
    προβλήματα του δημοτικού διαμερίσματος και συνεργάζεται με αυτά και τις
    αρμόδιες υπηρεσίες για την επίλυσή τους.
 
      - Ασκεί όσες αρμοδιότητες του μεταβιβάζει ο δήμαρχος ή το δημοτικό
    συμβούλιο με απόφασή τους που δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια
    ή, αν δεν υπάρχει, εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού. Αν
    ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου και ο αναπληρωτής του απουσιάζουν ή
    κωλύονται αυτές τις αρμοδιότητες τις ασκεί ο δήμαρχος.
 
      - Εκτελεί τις αποφάσεις ταυ τοπικού συμβουλίου και
 
      - Ενεργεί πληρωμές με σύσταση πάγιας προκαταβολής κατά τις σχετικές
    διατάξεις του π.δ/τος 410/1995.
 
      7. Οι συνεδριάσεις του τοπικού συμβουλίου είναι δημόσιες. Το
    συμβούλιο έχει απαρτία, όταν είναι παρόντα τα περισσότερα μέλη του. Τα
    τριμελή συνεδριάζουν με την παρουσία όλων των μελών τους.
 
      8. Ο πρόεδρος καλεί το συμβούλιο σε συνεδρίαση, διευθύνει τη
    συζήτηση, φροντίζει με κάθε κατάλληλο μέτρο για την τάξη στη συνεδρίαση
    και μπορεί να διατάξει να αποβληθεί από το ακροατήριο κάθε πρόσωπο που
    διαταράσσει τη συνεδρίαση.
 
      9. Το συμβούλιο αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν
    δεν υπάρχει άλλη διάταξη που να ορίζει διαφορετικά. Σε περίπτωση
    ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου. Απόλυτη πλειοψηφία των
    παρόντων είναι ο ακέραιος αριθμός που είναι αμέσως μεγαλύτερο από το
    ένα δεύτερο του αριθμού των μελών του.
 
      10. Τα καθήκοντα του γραμματέα του συμβουλίου ασκεί υπάλληλος του
    δήμου που ορίζεται από το δήμαρχο ή σύμβουλος που ορίζεται από τον
    πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου.
 
      11. Στη συνεδρίαση του συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο
    αριθμημένα και μονογραφημένο από τον πρόεδρο ή σε φύλλα χάρτου
    αριθμημένα και μονογραφημένα από τον ίδιο. Στο τέλος του έτους τα
    πρακτικά αυτά βιβλιοδετούνται με ευθύνη του προέδρου και του γραμματέα.
 
      Στα πρακτικά καταχωρούνται από τον πρόεδρο και το γραμματέα και οι
    απόψεις της μειοψηφίας.
 
      12. Τα δημοτικά συμβούλια λειτουργούν νόμιμα έστω και με ελλιπή
    σύνθεση και στις περιπτώσεις που για οποιονδήποτε λόγο δεν υπάρχουν
    πρόεδροι τοπικών συμβουλίων.
 
      13. Όπου από τις διατάξεις του παρόντος νόμου προβλέπεται η διατύπωση
    πρότασης ή γνώμης από το τοπικά συμβούλια, αυτή υποβάλλεται εντός
    ανατρεπτικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή του
    ερωτήματος, μετά την πάροδο της οποίας το αρμόδια όργανα αποφασίζουν
    και χωρίς αυτήν.
 
      14. Ειδικά για τους προέδρους των τριμελών τοπικών συμβουλίων
    (δημαρχιακούς παρέδρους) εφαρμόζονται κατ' αναλογία και οι διατάξεις
    του άρθρου 8 παράγραφοι 1, 3 β' και γ', 4, 8 έως και 13.

 

Άρθρο 7
 
                                  Πάρεδροι
 
                         Εκλογή - Θητεία - Εγκατάσταση 
                               Εκλογικό σύστημα 
 
      1. Τα κοινοτικά διαμερίσματα ασχέτως πληθυσμού εκπροσωπεί στη νέα
    κοινότητα ο πάρεδρος. Στα κοινοτικά διαμερίσματα της έδρας της νέας
    κοινότητας δεν εκλέγεται πάρεδρος.
 
      2. Ο πάρεδρος εκλέγεται κάθε τέσσερα χρόνια την ίδια ημέρα που
    εκλέγεται το κοινοτικό συμβούλιο, στα ίδια εκλογικά τμήματα και με τις
    ίδιες εφορευτικές επιτροπές, καθώς και τους ίδιους εφόρους 
    αντιπροσώπων σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις.
 
      3. Η εγκατάσταση του παρέδρου που έχει εκλεγεί γίνεται ταυτόχρονα με
    την εγκατάσταση του κοινοτικού συμβουλίου και η θητεία του αρχίζει και
    λήγει μαζί με την έναρξη και τη λήξη της θητείας του κοινοτικού
    συμβουλίου σε κάθε περίπτωση.
 
      4. Η εκλογή του παρέδρου γίνεται κατά συνδυασμούς, όπως καθορίζεται
    στις επόμενες παραγράφους.
 
      5. Σε κάθε συνδυασμό υποψηφίου προέδρου κοινότητας και κοινοτικών
    συμβούλων περιλαμβάνονται και οι υποψήφιοι πάρεδροι για καθένα κοινοτικό
    διαμέρισμα. 
 
      Ο αριθμός των υποψηφίων παρέδρων για καθένα κοινοτικό διαμέρισμα
    ορίζεται μέχρι δύο.
 
      Παράλληλη υποψηφιότητα από το ίδιο πρόσωπο στις ίδιες εκλογές δεν
    επιτρέπεται.
 
      6. Κανένας δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερους από ένα
    συνδυασμούς.
 
      7. Μπορεί να εκλεγεί πάρεδρος ο δημότης της κοινότητας που
    καταργήθηκε με τη συνένωση ή του συνοικισμού που προσαρτήθηκε, ο οποίος
    έχει την ικανότητα να εκλέγει και έχει συμπληρώσει την ηλικία που
    απαιτείται κάθε φορά για να εκλεγεί κοινοτικός σύμβουλος.
 
      8. Στη δήλωση του συνδυασμού, μετά τα επώνυμα και ονόματα του
    υποψήφιου προέδρου κοινότητας, των υποψηφίων κοινοτικών συμβουλίων
    αναγράφονται με αλφαβητική σειρά το επώνυμα και τα ονόματα των 
    υποψήφιων παρέδρων για καθένα κοινοτικό διαμέρισμα. Τα ονόματα των
    κοινοτικών διαμερισμάτων αναγράφονται επίσης με αλφαβητική σειρά.
 
      9. Η δήλωση του συνδυασμού δεν είναι απαράδεκτη, αν δεν
    περιλαμβάνονται σ' αυτήν υποψήφιοι πάρεδροι για όλα το κοινοτικά
    διαμερίσματα.
 
      10. Για την υποψηφιότητα για το αξίωμα του παρέδρου δεν γίνεται
    χρηματική κατάθεση στο δημόσιο ταμείο.
 
      11. Σε κάθε ψηφοδέλτιο, μετά την εγγραφή του εμβλήματος και του
    ονόματος του συνδυασμού, που έχουν τυχόν δηλωθεί, καθώς και των
    επωνύμων και ονομάτων του υποψήφιου προέδρου κοινότητας και των
    υποψήφιων κοινοτικών συμβούλων, αναγράφονται τα επώνυμα και τα ονόματα
    των υποψήφιων παρέδρων με τη σειρά που είναι γραμμένα στην απόφαση με
    την οποία έχει ανακηρυχθεί ο συνδυασμός ή με αλφαβητική σειρά, κάτω από
    το όνομα του κάθε κοινοτικού διαμερίσματος.
 
      12. Κάθε συνδυασμός εκτυπώνει ιδιαίτερο ψηφοδέλτιο για κάθε κοινοτικό
    διαμέρισμα, που περιλαμβάνει το έμβλημα και το όνομα του συνδυασμού,
    τον υποψήφιο πρόεδρο κοινότητος και τους υποψήφιους κοινοτικούς
    συμβούλους, καθώς και τους υποψηφίους παρέδρους, σύμφωνα με το
    παραπάνω.
 
      13. Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του μόνο για έναν
    υποψήφιο πάρεδρο ενός κοινοτικού διαμερίσματος, ψηφοδέλτιο που περιέχει
    τους σταυρούς προτιμήσεως είτε για τους δύο υποψηφίους παρέδρους του
    κοινοτικού διαμερίσματος είτε για υποψήφιους παρέδρους περισσότερων από
    ένα κοινοτικών διαμερισμάτων θεωρείται έγκυρο, αλλά δεν λαμβάνεται
    υπόψη κανένας σταυρός προτιμήσεως για τους υποψήφιους παρέδρους.
 
      14. Πάρεδροι στα κοινοτικά διαμερίσματα εκλέγονται οι υποψήφιοι του
    επιτυχόντος συνδυασμού υποψηφίου προέδρου κοινότητος και κοινοτικών
    συμβούλων που συμμετείχε στις κοινοτικές εκλογές. Αν ο επιτυχών
    συνδυασμός δεν έχει υποψήφιο πάρεδρο σε κάποιο κοινοτικό διαμέρισμα,
    πάρεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος πάρεδρος που πλειοψήφησε έναντι του
    αμέσως επόμενου, από άποψη εκλογικής δύναμης, συνδυασμού.
 
      15. Από τους υποψήφιους του επιτυχόντος συνδυασμού εκλέγεται σε κάθε
    κοινοτικό διαμέρισμα εκείνος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους
    προτίμησης. 
 
      Ο άλλος υποψήφιος είναι αναπληρωματικός.
 
      16. Για την εκλογή των παρέδρων των κοινοτήτων που προέρχονται από
    συνένωση Ο.Τ.Α. ή προσάρτηση συνοικισμών εφαρμόζονται αναλόγως οι
    διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 έως 6 του παρόντος νόμου, καθώς και οι
    διατάξεις του π.δ/τος 410/1995 που αναφέρονται ανωτέρω στο άρθρο 5 παρ.
    17.
 
      17. Εκλογές για την ανάδειξη παρέδρων δεν προκηρύσσονται κατά τη
    διάρκεια της δημοτικής και κοινοτικής περιόδου, ακόμη και στην
    περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί κανενός
    συνδυασμού.
 
      18. Αν ένα κοινοτικό συμβούλιο διαλυθεί σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 1
    του π.δ/τος 410/1995, συμπαρασύρει και τους παρέδρους και όταν
    προκηρυχθεί η εκλογή νέου συμβουλίου, τότε, κατά την εκλογή αυτή
    εκλέγονται και οι πάρεδροι.
 
Άρθρο 8
 
                     Αρμοδιότητες, αξίωμα, έξοδα κινήσεως, 
                     υποχρεώσεις και συμμετοχή του παρέδρου 
                           στα κοινοτικά συμβούλια
 
      1. Οι πάρεδροι καλούνται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις του κοινοτικού
    συμβουλίου και έχουν δικαίωμα να εκφράσουν γνώμη σε όλα τα θέματα που
    συζητούνται σε αυτό.
 
      2. Ο πάρεδρος:
 
      - Υπογράφει με ανάθεση του προέδρου κοινότητος τα οριζόμενα από αυτόν
    έγγραφα, βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά.
 
      - Ενημερώνει τον πρόεδρο της κοινότητας και τα άλλα αρμόδια όργανα
    της κοινότητος για το προβλήματα του κοινοτικού διαμερίσματος και
    συνεργάζεται με αυτά και τις αρμόδιες υπηρεσίες για την επίλυση τους.
 
      - Ασκεί όσες αρμοδιότητες του μεταβιβάζει ο πρόεδρος κοινότητος με
    απόφασή του.
 
      - Αν ο πάρεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, αυτές τις αρμοδιότητες τις
    ασκεί ο πρόεδρος κοινότητας.
 
      - Υποβάλλει προτάσεις στα αρμόδια κοινοτικά όργανα για τους
    ακόλουθους τομείς:
 
      - Συντήρηση και λειτουργία των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των
    αντλιοστασίων και των υδρομαστεύσεων.
 
      - Συντήρηση και λειτουργία του δικτύου άρδευσης.
 
      - Συντήρηση συστήματος αποχέτευσης.
 
      - Συντήρηση συστήματος αποχέτευσης.
 
      - Συντήρηση και λειτουργία παιδικών χαρών και άλλων παιδιών.
 
      - Συντήρηση και λειτουργία νεκροταφείων,
 
      - Συντήρηση κοινοτικών οδών και γεφυρών, πλατειών και άλλων
    κοινόχρηστων χώρων και αγροτικών οδών.
 
      - Εφαρμογή πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών προγραμμάτων και
    συντήρηση και λειτουργία των αντίστοιχων εγκαταστάσεων.
 
      - Παροχή υπηρεσιών και προστασία στους ηλικιωμένους κατοίκους της
    περιοχής του, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής της κοινότητας.
 
      - Παροχή υπηρεσιών για την τουριστική αξιοποίηση και προβολή του
    κοινοτικού διαμερίσματος.
 
      - Διάθεση βοσκήσιμων εκτάσεων που βρίσκονται στην περιφέρεια του
    κοινοτικού διαμερίσματος.
 
      3. Ο πάρεδρος έχει τα ακόλουθα ειδικά καθήκοντα:
 
      α. Συμμετέχει στη διοίκηση κληροδοτήματος στην οποία προβλέπεται
    σύμφωνα με την πράξη σύστασής του η συμμετοχή του προέδρου ή συμβούλων
    της καταργούμενης κοινότητας. Στην περίπτωση που το κληροδότημα
    αποτελεί κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης εκδίδει το κοινοτικό συμβούλιο
    μετά από γνώμη του παρέδρου.
 
      Η αποδοχή κληροδοτήματος, κληρονομιάς ή δωρεάς, η οποία διατίθεται
    ρητά και αποκλειστικά για την κοινότητα που καταργήθηκε ή το συνοικισμό
    που προσαρτήθηκε, γίνεται από το κοινοτικό συμβούλιο μετά από σύμφωνη
    του παρέδρου.
 
      β. Ψηφίζει στο κοινοτικό συμβούλιο για θέματα που αναφέρονται στην
    εκμετάλλευση δασών και γενικά των δασικών εκτάσεων που ανήκαν στην
    ιδιοκτησία του καταργούμενου Ο.Τ.Α. ή συνοικισμού που προσαρτήθηκε,
    σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 257 του π.δ/τος 410/1995.
 
      γ) Συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο της λειτουργούσας πριν από την
    ισχύ του παρόντος νόμου κοινοτικής επιχείρηση, που εκμεταλλεύεται
    ιαματικές πηγές. Η επιβολή τέλους για τη χρήση των ιαματικών πηγών
    γίνεται από το κοινοτικό συμβούλιο με συμμετοχή του παρέδρου, ο οποίος
    έχει και δικαίωμα ψήφου.
 
      4. Δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του κοινοτικού συμβουλίου έχουν
    οι πάρεδροι για όλα τα θέματα που συζητούνται και που αφορούν το
    κοινοτικό διαμέρισμα στο οποίο έχουν εκλεγεί.
 
      5. Ο πάρεδρος ενεργεί πληρωμές με σύσταση πάγιας προκαταβολής κατά
    τις σχετικές διατάξεις του π.δ/τος 410/1995.
 
      6. Το αξίωμα ταυ παρέδρου είναι τιμητικό και άμισθο.
 
      7. Ο πάρεδρος λαμβάνει έξοδα κινήσεως και αποζημίωση για τη συμμετοχή
    του σε συνεδριάσεις του κοινοτικού συμβουλίου, που καθορίζονται με
    κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
    Αποκέντρωσης και Οικονομικών.
 
      8. Οι πάρεδροι έχουν υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις
    του κοινοτικού συμβουλίου και όλων των επιτροπών, στις οποίες τους έχει
    τυχόν ορίσει το συμβούλιο και να επιτελούν τα λοιπά καθήκοντά τους,
    όπως προβλέπει ο νόμος.
 
      Επίσης, έχουν υποχρέωση, μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων τους, να
    εκτελούν με επιμέλεια κάθε εργασία που τους ανατίθεται νόμιμα από το
    κοινοτικό συμβούλιο.
 
      9. Αν ένας πάρεδρος επιθυμεί να μην εκτελεί τις υποχρεώσεις του για
    διάστημα που υπερβαίνει τις τριάντα ημέρες πρέπει να έχει τη σύμφωνη
    γνώμη του κοινοτικού συμβουλίου.
 
      10. Αν ένας πάρεδρος δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που
    υπερβαίνει τους έξι μήνες, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του κοινοτικού
    συμβουλίου, κηρύσσεται έκπτωτος με εφαρμογή των διαδικασιών που
    καθορίζονται στα άρθρα 184 και 185 του π.δ/τος 410/1995 και καλείται
    αναπληρωματικός του ίδιου συνδυασμού.
 
      11. Στα πρακτικά συνεδριάσεων των κοινοτικών συμβουλίων γίνεται
    ειδική μνεία περί της προσκλήσεως των παρέδρων και της παρουσίας ή της
    απουσίας τους. 
 
      12. Στις αποφάσεις των κοινοτικών συμβουλίων γίνεται ειδική μνεία
    περί του αριθμού των παρέδρων που είναι παρόντες και ψηφίζουν όταν
    πρόκειται για θέματα για τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου.
 
      13. Αν δεν κληθούν οι πάρεδροι στις συνεδριάσεις των συμβουλίων, για τα
    θέματα που τους αφορούν και στα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου, η
    συγκεκριμένη απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου είναι άκυρη.
 
      14. Τα άρθρα 158 έως και 162 του π.δ/τας 410/1995 καταργούνται.
 
      Τα άρθρα 157, 163 έως και 168 του π.δ/τος 410/1995 καταργούνται από
    1.1.1999.
 
Άρθρο 9
 
                    Τοπικά συμβούλια και πάρεδροι σε πρώην Ο.Τ.Α.
 
      Οι διατάξεις του παρόντος νόμου για τα δημοτικά ή κοινοτικά
    διαμερίσματα, τα Τοπικά Συμβούλια και τους παρέδρους εφαρμόζονται
    ανάλογα και στους πρώην δήμους και, κοινότητες που είχαν καταργηθεί
    λόγω συνενώσεώς τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 1416/1984 (ΦΕΚ
    18 Α') και 1622/1986 (ΦΕΚ 92 Α').
 
Άρθρο 10
 
                             Λαϊκή συνέλευση
 
      Ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου ή ο πάρεδρος με προκήρυξή του, που
    τοιχοκολλάτε πριν από οκτώ τουλάχιστον ημέρες, καλεί τους κατοίκους
    του δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος έως την τελευταία Κυριακή του
    Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο σε κατάλληλο χώρο και ώρα, σε συνέλευση. Σε
    αυτήν καλείται υποχρεωτικά ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος κοινότητος  και τα
    μέλη του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Στη συνέλευση συζητούνται
    όλα τα θέματα που αφορούν το δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα και
    εκδίδονται ψηφίσματα με την πλειοψηφία των παρόντων. Εκτός από την
    τακτική συνέλευση ο πρόεδρος του συμβουλίου ή ο πάρεδρος έχει δικαίωμα
    να καλέσει δύο ακόμα έκτακτες συνελεύσεις. Η σύγκληση γίνεται με τον
    ίδια τρόπο που καλείται η τακτική συνέλευση.
 
      Ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου ή ο πάρεδρος μεταφέρει εγγράφως τα
    ψηφίσματα της συνέλευσης στο δήμαρχο, στον πρόεδρο του δημοτικού
    συμβουλίου ή στον πρόεδρο της κοινότητας.
 
Άρθρο 11
 
                         Διοικητική εξυπηρέτηση των πολιτών 
                      
      1. Η διοικητική εξυπηρέτηση των κατοίκων γίνεται από το προσωπικό των
    αρμόδιων υπηρεσιών του δήμου, οι οποίες μπορεί να εγκαθίστανται στα
    δημοτικά διαμερίσματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, του
    ισχύοντος κάθε φορά δημοτικού και κοινοτικού κώδικα και του οργανισμού
    εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου.
 
      2. Με απόφαση του δημάρχου, η οποία λαμβάνεται εντός του Ιανουαρίου
    κάθε έτους, καθορίζεται το ωράριο εργασίας υπαλλήλων του δήμου σε
    δημοτικά διαμερίσματα και ο συνολικός εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας
    τους, εντός του ισχύοντος εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας, για κάθε
    περίπτωση, διατηρώντας σε ισχύ και τις διατάξεις του άρθρου 89 του
    ν.1188/1981 όπως έχουν τροποποιηθεί.
 
      Στα δημοτικά διαμερίσματα που έχουν περισσότερους από χίλιους (1.000)
    κατοίκους μπορεί να προβλέπεται η πλήρης απασχόληση προσωπικού του
    δήμου.
 
      3. Με την έναρξη της δημοτικής περιόδου το δημοτικό συμβούλιο
    καθορίζει τη διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και άλλων
    εγγράφων στα πλαίσια της εξυπηρέτησης των κατοίκων εντός των ορίων του
    δημοτικού διαμερίσματος στο οποίο διαμένουν.
 
      4. α) Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 2477/1997
    (ΦΕΚ 59 Α') αντικαθίσταται ως εξής:
 
      "β) των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης
    βαθμίδας, των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και των
    επιχειρήσεών τους.
 
      β) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 2477/1997
    (ΦΕΚ 59 Α') αντικαθίσταται ως εξής:
 
      Ο Γενικός Επιθεωρητής δίνει εντολή για επιθεώρηση, έλεγχο ή έρευνα
    στους επιθεωρητές - ελεγκτές αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν εντολής του
    Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας διοίκησης και Αποκέντρωσης, του οικείου
    Υπουργού ή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας για τις υπηρεσίες τους ή τα
    εποπτευόμενα από αυτούς Ν.Π.Δ.Δ..
 
 
                             ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
                        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
 
                              Άρθρο 12
 
                  Έλεγχος των λογαριασμών των Ο.Τ.Α.
 
      1. Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 98 παρ. 1 περίπτ. δ' του Συντάγματος
    έλεγχος των λογαριασμών των Πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α και των Ν.Π.Δ.Δ. που
    ανήκουν σε αυτούς, είναι κυρίως δειγματοληπτικός, εκτός αν ειδικοί
    λόγοι επιβάλλουν τη γενίκευσή του, τακτικός ή έκτακτος, ειδικός ή
    θεματικός, οπότε μπορεί να αφορά περισσότερους Ο.Τ.Α., μπορεί να
    καλύπτει περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, ενεργείται δε κατά κανόνα
    επί τόπου.
 
      Ο έλεγχος αυτός συνίσταται σε έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας
    της διαχειρίσεως. Αποκλείεται ο έλεγχος σκοπιμότητας.
 
      2. Αντικείμενο του ανωτέρω ελέγχου αποτελούν ιδίως:
 
      α) η ορθή και σύμφωνη με τους κανόνες και τις αρχές του κατά
    περίπτωση ισχύοντος λογιστικού ή διαχειριστικού συστήματος τήρηση και
    ενημέρωση των λογαριασμών (είτε τηρούνται σε χειρόγραφη είτε σε
    μηχανογραφική "ηλεκτρονική" μορφή), ώστε να απεικονίζουν με ακρίβεια
    και πιστότητα το περιεχόμενο των οικονομικών πράξεων και των
    δημοσιονομικών ενεργειών.
 
      β) Η νομότυπη καταβολή ταυ μεριδίου συμμετοχής ενός ή περισσοτέρων
    Ο.Τ.Α. σε κάθε φύσεως επιχειρήσεις ή ανώνυμες εταιρίες ή σε εταιρίες
    λαϊκής βάσης ή σε προγραμματικές συμβάσεις.
 
      γ) Η λήψη δανείων και η παροχή εγγυήσεων και η τήρηση των όρων των
    σχετικών συμβάσεων.
 
      δ) Η νομότυπη διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των
    Ο.Τ.Α..
 
      ε) Η έγκαιρη και κανονική απόδοση στους οικείους δικαιούχους, των
    υπέρ τρίτων εισπραττομένων μέσω της ελεγχόμενης διαχειρίσεως νομίμων
    δικαιωμάτων (κρατήσεις υπέρ τρίτων, ασφαλιστικές εισφορές, κ.λπ.).
 
      στ) Η είσπραξη και διαχείριση των ανταποδοτικών τελών ή άλλων ειδικών
    εσόδων ή εσόδων από δάνεια.
 
      3. Τα πορίσματα του ελέγχου τίθενται υπόψη του ελεγχόμενου
    οργανισμού, ο οποίος καλείται μέσα σε τακτική προθεσμία όχι μικρότερη
    των δεκαπέντε (15) ημερών να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του. Μετά από
    αξιολόγηση των τυχόν παρατηρήσεων του ελεγχομένου συντάσσεται έκθεση,
    στην οποία παρουσιάζονται με κάθε δυνατή τεκμηρίωση τα αποτελέσματα του
    ελέγχου, πιστοποιείται κατά εκτίμηση, αν, με βάση το δείγμα που
    ελέγχθηκε, οι λογαριασμοί στο σύνολό τους (σε ετήσια βάση) θεωρούνται
    ως ακριβείς και αξιόπιστοι, καθώς και αν το περιεχόμενο των οικονομικών
    καταστάσεων που ελέγχθηκαν, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και,
    διατυπώνονται προτάσεις, για τον καταλογισμό αστικών ευθυνών, που τυχόν
    διαπιστώθηκαν:
 
      α) Σε βάρος αιρετών οργάνων των Ο.Τ.Α. κατά την προβλεπόμενη κάθε
    φορά διαδικασία.
 
      β) Σε βάρος υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. που προκάλεσαν έλλειμμα στη
    διαχείρισή τους ή ζημία στην περιουσία αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις
    του οργανισμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Δημοτικού και Κοινοτικού
    Κώδικα και του Κώδικα καταστάσεως προσωπικού των Ο.Τ.Α., όπως κάθε φορά
    ισχύουν.
 
      Κάθε πρόταση για καταλογισμό περιλαμβάνει τα αστικώς υπεύθυνα
    πρόσωπα, τη θετική ζημία που προκλήθηκε στον Ο.Τ.Α. από αυτά, το βαθμό
    της υπαιτιότητάς τους, τα αναγκαία για τη θεμελίωση των ανωτέρω
    πραγματικά περιστατικά, καθώς και τα υπάρχοντα αποδεικτικά στοιχεία.
 
      Η 'Έκθεση Ελέγχου μαζί με τις παρατηρήσεις του ελεγχόμενου οργανισμού
    υποβάλλεται: α) στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
    Αποκέντρωσης β) στον αρμόδιο Γενικά Γραμματέα Περιφέρειας, γ) στον
    Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και δ) στα συλλογικά όργανα διοίκησης
    των οικείων Ο.Τ.Α.. Εφόσον δε περιέχει και πρόταση για καταλογισμό και
    στο αρμόδιο για καταλογισμό όργανο, επέχουσα ως προς αυτό αίτηση για
    καταλογισμό.
 
      4. Ο έλεγχος ενεργείται είτε τακτικώς με βάση τον ετήσιο
    προγραμματισμό που καταρτίζει η Επιτροπή Προγραμματισμού και
    Παρακολούθησης Ελέγχων, είτε εκτάκτως μετά από αίτηση του αρμόδιου
    Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ή Γενικού
    Γραμματέα Περιφέρειας.
 
      5. Η Επιτροπή Προγραμματισμού - Παρακολουθήσεως Ελέγχων αποτελείται
    από τους αντιπροέδρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου που προεδρεύουν των
    Τμημάτων με ελεγκτικές αρμοδιότητες, προεδρεύεται δε από τον αρχαιότερο
    αντιπρόεδρο με μέριμνα και ευθύνη του οποίου συνεδριάζει τακτικώς, στην
    αρχή κάθε τριμήνου ή εκτάκτως όταν οι υπηρεσιακές ανάγκες το
    επιβάλλουν.
 
      Κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Προγραμματισμού και
    Παρακολούθησης Ελέγχων παρίσταται ο αρχαιότερος Αντεπίτροπος της
    Επικρατείας και ο Γραμματέας του Συνεδρίου ή οι νόμιμοι αναπληρωτές
    τους. Ο Αντεπίτροπος της Επικρατείας εκφέρει τη γνώμη του για κάθε
    ζήτημα που επιλαμβάνεται η Επιτροπή.
 
      6. Ο έλεγχος των λογαριασμών κάθε Ο.Τ.Α. σχεδιάζεται και
    προγραμματίζεται κατά τρόπον ώστε να εκτελείται επιτοπίως για μία
    τουλάχιστον φορά κάθε τρία χρόνια σε όλα τα αντικείμενα της παραγράφου
    2.
 
      7. Η Επιτροπή Προγραμματισμού και Παρακολούθησης των Ελέγχων
    καθορίζει το αντικείμενα και τους στόχους του ελέγχου, τη χρονική του
    διάρκεια, τον επίτροπο ή τους επιτρόπους που θα τον ενεργήσουν, τους
    δικαστικούς ή άλλους υπαλλήλους που θα συνεργαστούν μαζί τους και την
    ημερομηνία κατά  την οποία θα παρουσιαστούν σε αυτήν τα ευρήματα και οι
    εκθέσεις του ελέγχου για αξιολόγηση. Οι αποφάσεις της Επιτροπής
    καταχωρούνται σε πρακτικά.
 
      8. Από το οικονομικό έτος 1999 υποβάλλονται ετησίως στο Ελεγκτικό
    Συνέδριο αντίγραφα των απολογισμών των Ο.Τ.Α. συνοδευόμενα: α) από τις
    σχετικές επ' αυτών εκθέσεις και πράξεις των αρμόδιων οργάνων τους και
    β) από το στοιχεία που καθορίζονται με απόφαση της ολομέλειας του
    Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 4 του
    Οργανισμού του (π.δ. 774/1980, ΦΕΚ 189 Α').
 
      Τα απολογιστικά στοιχεία (δικαιολογητικά) φυλάσσονται για λογαριασμό
    του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με ευθύνη των Προϊσταμένων των αρμόδιων
    υπηρεσιών των Ο.Τ.Α, σε ασφαλές μέρος και δεν μπορούν να καταστραφούν
    πριν περάσει εξαετία από το τέλος του οικονομικού έτους που αφορούν.
    Εάν συντρέχει ειδικός λόγος που έχει σχέση με τις ανάγκες του ελέγχου,
    επιτρέπεται με αιτιολογημένη απόφαση της ολομέλειας του Ελεγκτικού
    Συνεδρίου, που εκδίδεται κατά περίπτωση και κοινοποιείται κατά τις
    κείμενες διατάξεις πριν από τη λήξη της εξαετίας, να χαρακτηρισθούν ως
    διατηρητέα ολικά ή μερικά για δύο (2) ακόμη έτη. Κάθε άλλη διάταξη
    σχετική προς την υποβολή στοιχείων από τους Ο.Τ.Α. στο Ελεγκτικό
    Συνέδριο καταργείται από το ανωτέρω οικονομικό έτος.
 
      9. Κάθε Ο.Τ.Α., η διαχείριση του οποίου καθίσταται αντικείμενο
    ελέγχου, υποχρεούται να εξασφαλίζει χωρίς καθυστέρηση στους επιτρόπους
    ή τους υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου που τις διεξάγουν, τη δυ
    νατότητα απρόσκοπτης άσκησης των καθηκόντων τους.
 
      Ειδικότερα οφείλουν να εξασφαλίζουν σ' αυτούς άμεση πρόσβαση στα
    υπηρεσιακά τους αρχεία και στα τηρούμενα διαχειριστικά ή άλλα συναφή
    βιβλία και στοιχεία και να παρέχουν δια των αρμοδίων οργάνων τους κάθε
    αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση. Οι Ο.Τ.Α. που περιλαμβάνονται σε
    προγραμματισμένους ελέγχους ειδοποιούνται σχετικώς με κάθε πρόσφορο
    μέσο οκτώ (8) ημέρες τουλάχιστον πριν από την έναρξη του ελέγχου. Οι
    επίτροποι ή οι υπάλληλοι που ενεργούν τους ελέγχους, έχουν όλα τα
    δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ανακριτικών υπαλλήλων. Οι δημόσιες
    υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οι δημόσιοι
    οργανισμοί, τα πιστωτικά ιδρύματα γενικά και τα φυσικά πρόσωπα που
    κατέχουν έγγραφα, πληροφορίες ή στοιχεία σχετιζόμενα οπωσδήποτε με τα
    αντικείμενα του ελέγχου ή με λογαριασμούς ή δραστηριότητες κάθε Ο.Τ.Α.,
    που τελεί υπό έλεγχο, οφείλουν, εάν τους ζητηθεί να τα θέτουν στη
    διάθεση των αρμόδιων οργάνων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 
      10. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 - 9 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται
    και για τους απολογισμούς των Ο.Τ.Α. προηγούμενων οικονομικών ετών, που
    κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, δεν έχουν ακόμη υποβληθεί για
    έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
 
      11. Δέκα από τις υφιστάμενες κενές θέσεις υπαλλήλων κλάδου ΠΕ του
    Ελεγκτικού Συνεδρίου μετατρέπονται σε θέσεις:
 
      α) Μία (1) πολιτικού μηχανικού
 
      β) Μία (1) ηλεκτρολόγου - μηχανολόγου
 
      γ) Δύο (2) τεχνολόγων πολιτικών μηχανικών
 
      δ) 'Έξι (6) οικονομολόγων - λογιστών.
 
      Οι θέσεις αυτές πληρούνται με μετάταξη και μεταφορά θέσεων ισάριθμων
    υπαλλήλων αντίστοιχων ειδικοτήτων από δημόσιες υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ ή
    Ο.Τ.Α. κατόπιν αιτήσεώς τους ή αιτήσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου με
    κοινή απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Δικαιοσύνης, μετά
    από σύμφωνη γνώμη του δικαστικού συμβουλίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 
      12. Με όμοιο τρόπο και με την ίδια διαδικασία επιτρέπεται η μετάταξη
    στο Ελεγκτικό Συνέδριο τακτικών υπαλλήλων Κλάδων ΓΕ και ΤΕ οικονομικής
    κυρίως κατεύθυνσης, καθώς και κλάδου ΜΕ από δημόσιες υπηρεσίες ή
    Ν.Π.Δ.Δ ή Ο.Τ.Α. για πλήρωση ισάριθμων κενών θέσεων.
 
      13.'Εκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που προκύπτουν στο Ελεγκτικό
    Συνέδριο από την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων,
    επιτρέπεται να καλύπτονται με απόσπαση μέχρι δύο (2) ετών προσωπικού
    ανάλογων προς τις ανάγκες ειδικοτήτων, από τους φορείς που αναφέρονται
    στην προηγούμενη παράγραφο, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, με
    κοινές αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης και του κατά περίπτωση
    αρμόδιου Υπουργού και μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου δικαστικού
    (υπηρεσιακού) συμβουλίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η απόσπαση μπορεί να
    ανανεωθεί μέχρι δύο (2) έτη ακόμη με την ίδια διαδικασία.
 
      14. Οι πιστώσεις για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών που
    προκύπτουν από την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων (μετακινήσεις εκτός
    έδρας κ.λπ.) αναγράφονται σε ειδικό Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού του
    Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 
      15. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 1 - 8 του
    άρθρου αυτού ρυθμίζονται με απόφαση της ολομέλειας του Ελεγκτικού
    Συνεδρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία του άρθρου 24 παρ. 4 του
    π.δ/τος 774/19θ0. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι περί
    Ελεγκτικού Συνεδρίου διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.
 
      16. Η οικονομική Επιθεώρηση του Υπουργείου Οικονομικών δύναται να
    διενεργεί οικονομικούς και διαχειριστικούς ελέγχους στις διαχειρίσεις
    των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου
    και μετά από σχετικό αίτημα του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
    και Αποκέντρωσης ή του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.
 
 
Άρθρο 13
 
              Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 
 
      "1. Για την πραγματοποίηση των υποδομών και την υποστήριξη της
    οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων και κοινοτήτων του άρθρου 1,
    παράγραφοι 1 έως 4, 5 εδάφιο 1 Α, 6 έως 18, 19 εδάφιο Α, 20 έως 51 του
    παρόντος νόμου και των δήμων και κοινοτήτων των νήσων που υπάγονται στη
    Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πειραιώς, καθώς και για την πραγματοποίηση των
    αναγκαίων δημόσιων επενδύσεων τοπικής ανάπτυξης, καταρτίζεται ως ειδικό
    αναπτυξιακό πρόγραμμα του άρθρου 71 παράγραφος 4 του ν. 1622/1986 (ΦΕΚ
    92 Α') το Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Π.Τ.Α.)".
 
        *** Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.7 άρθρ.29
            Ν.2738/1999 ΦΕΚ Α 180/9.9.1999.
 
      2. Το Ε.Π.Τ.Α. έχει πενταετή χρονική διάρκεια (1998 - 2002) που
    μπορεί να παραταθεί σε επτά χρόνια (1998 - 2004) με απόφαση του
    Υπουργικού Συμβουλίου.
 
      3. Το Ε.Π.Τ.Α. περιέχει:
 
      α) Το Υποπρόγραμμα 1 για τη χρηματοδότηση των αναγκαίων ελάχιστων
    λειτουργικών δαπανών των δήμων και κοινοτήτων της παραγράφου 1 του
    παρόντος.
 
      β) Το Υποπρόγραμμα 2 για τη χρηματοδότηση της εκπόνησης των αναγκαίων
    μελετών και της αντίστοιχης συμβουλευτικής υποστήριξης για την εφαρμογή
    τους, της προμήθειας και εγκατάστασης μηχανογραφικού εξοπλισμού και των
    απαραίτητων προγραμμάτων ενημέρωσης και κατάρτισης, για την οργάνωση
    και μηχανοργάνωση των δήμων και κοινοτήτων αυτών και την ανάπτυξη του
    ανθρώπινου δυναμικού τους.
 
      γ) Το Υποπρόγραμμα 3 για τη χρηματοδότηση της μελέτης και κατασκευής
    έργων τεχνικής υποδομής, προστασίας περιβάλλοντος και αναβάθμισης της
    ποιότητας ζωής για τους δήμους και κοινότητες αυτές, καθώς και λοιπών
    δημόσιων επενδύσεων τοπικής ανάπτυξης.
 
      δ) Το Υποπρόγραμμα 4 για τη χρηματοδότηση της διοικητικής,
    κοινωνικής, αθλητικής και πολιτιστικής υποδομής και σχετικών
    προγραμμάτων των δήμων και κοινοτήτων αυτών, καθώς και μηχανολογικού
    εξοπλισμού και οχημάτων τους.
 
      ε) Το Υποπρόγραμμα 5 για τη χρηματοδότηση έργων ανάλογων με τα
    αναφερόμενα στα ανωτέρω Υποπρογράμματα 2, 3 και 4, που αφορούν
    αποκλειστικά τους Ο.Τ.Α. του άρθρου 1 παράγραφος 5 εδάφια 1Γ, 2, 3 και
    4 και παράγραφος 19 εδάφιο Γ.
 
      4. Πόροι του Ε.Γ.Τ.Α. είναι:
 
      α) Ποσοστό οκτώ και πενήντα εκατοστών (8,50%) των Κεντρικών Αυτοτελών
    Πόρων του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2 Α'), που εγγράφονται στον
    τακτικό προϋπολογισμό, για τη χρηματοδότηση των Υποπρογραμμάτων 1, 2
    και 4.
 
      β) Ποσοστό είκοσι εκατοστών (20%) των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του
    άρθρου 25 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2 Α'), που εγγράφονται στον
    προϋπολογισμό δημόσιων επενδύσεων (Σ.Α.Τ.Α. ), για τη χρηματοδότηση του
    Υποπρογράμματος 4.
 
      γ) Το ποσό του λογαριασμού του άρθρου 67 του ν. 3033/1954 (ΦΕΚ 253
    Α') και το ποσό των τόκων των χρηματικών υπολοίπων του άρθρου 232,
    παράγραφ. 1, του π.δ/τος 410/1995, που διαχειρίζεται το Υπουργείο
    Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθώς και όλα τα ποσά
    των ειδικών λογαριασμών και πόρων του Κρατικού Προϋπολογισμού που
    διαχειρίζονται τα Υπουργεία, αυτοτελείς Δημόσιες Υπηρεσίες και Δημόσιοι
    Οργανισμοί, με τα οποία επιχορηγούνται δήμοι και κοινότητες για τη
    χρηματοδότηση των Υποπρογραμμάτων 4 και 5.
 
      δ) Ποσοστό ογδόντα εκατοστών (80%) του φόρου των τόκων καταθέσεων του
    άρθρου 9 παράγρ, 5α του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α'), για τη χρηματοδότηση
    των Υποπρογραμμάτων 1, 2 και 4.
 
      ε) Οι πόροι Εθνικών και Περιφερειακών Κοινοτικών Προγραμμάτων και
    Πρωτοβουλιών που διαχειρίζονται τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες, οι
    οποίοι αφορούν έργα δήμων και κοινοτήτων και λοιπές επενδύσεις τοπικής
    ανάπτυξης, για τη χρηματοδότηση των Υποπρογραμμάτων 2, 3 και 5.
 
      στ) Οι πόροι του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων με τους οποίους
    χρηματοδοτούνται έργα δήμων και κοινοτήτων, για τη χρηματοδότηση των
    Υποπρογραμμάτων 3, 4 και 5.
 
 
     *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.6 άρθρ.11 Ν.2839/2000  ορίζεται  ότι:  
         "α. Οι πόροι του Ειδικού Προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης
    (Ε.Π.Τ.Α.) της παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α'), όπως
    τροποποιήθηκε με την παρ.15 του άρθρου 9 του Ν. 2623/1998 (ΦΕΚ 139Α),
    κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε ειδικό λογαριασμό
    με τίτλο "Πόροι του Ε.Π.Τ.Α.".
      'Ομοιος λογαριασμός δημιουργείται σε όλα τα Περιφερειακά Ταμεία
    Ανάπτυξης στα οποία μεταβιβάζονται οι πιστώσεις του λογαριασμού του
    προηγούμενου εδαφίου για τη χρηματοδότηση έργων του Ε.Π.Τ.Α. ανά
    Περιφέρεια.
      Ο τρόπος πίστωσης του ανωτέρω λογαριασμού, μεταβίβασης των πιστώσεων
    στα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης, χρηματοδότησης των έργων του
    Ε.Π.Τ.Α. και γενικά της διαχείρισης των λογαριασμών αυτών καθορίζεται
    με απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 13 του Ν.
    2539/1997.
      Η κατανομή των πόρων του λογαριασμού αυτού στις Περιφέρειες γίνεται
    με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
    Αποκέντρωσης.
      Μέχρι την έκδοση της πιο πάνω απόφασης η χρηματοδότηση των έργων
    του Ε.Π.Τ.Α. γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες μέχρι 31.12.1997
    διατάξεις".
     
 
          "5. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εσωτερικών,
    Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου
    Υπουργού, τα ποσά με τα οποία χρηματοδοτούνται έργα των Υποπρογραμμάτων
    4 και 5, από 1ης Ιανουαρίου του έτους 1999 εγγράφονται στις Συλλογικές
    Αποφάσεις Έργων Περιφέρειας (Σ.Α.Ε.Π.). Για το Υποπρόγραμμα 3
    εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107
    Α').
 
      Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
    Αποκέντρωσης μπορεί να μεταφέρεται το αναγκαίο ποσό από τους πόρους της
    παρ.4 του παρόντος άρθρου στο λογαριασμό του άρθρου 68 του ν.
    3033/1954 (ΦΕΚ 258 Α') που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
    Δανείων για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων του
    Υποπρογράμματος 4".
 
    *** Η παρ.5 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.2 άρθρ.31 Ν.2685/1999
        Έναρξη ισχύος από 1.6.1999.
 
      6. Για την κατάρτιση, παρακολούθηση, υποστήριξη και διοίκηση της
    εφαρμογής του Ε.Π.Τ.Α. συγκροτείται Επιτροπή στα Υπουργεία Εσωτερικών,
    Δημόσιος Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με κοινή απόφαση των Υπουργών
    Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας,
    Οικονομικών, Περιβάλλοντος, χωροταξίας και Δημόσιων 'Έργων και του κατά
    περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των
    Υπουργείων αυτών.
 
      7. Από 1ης Ιανουαρίου του έτους 1998 απαγορεύεται η χρηματοδότηση
    δήμων και κοινοτήτων με υπουργικές αποφάσεις ή μέσω προγραμματικών
    συμβάσεων από πόρους ειδικών λογαριασμών, του Κρατικού Προϋπολογισμού
    και του προγράμματος των δημοσίων επενδύσεων, που δεν εντάσσονται στους
    Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ή στους πόρους του Ε.Π.Τ.Α. της παρ. 4 του
    παρόντος. Οποιαδήποτε εντολή πληρωμής σε βάρος Κ.Α. στον οποίο, κατά
    παράβαση του προηγούμενου εδαφίου, έχει εγγραφεί πίστωση, είναι άκυρη
    και δεν αποτελείται από το δημοτικό ή κοινοτικό ταμία.
 
      Προγραμματικές συμβάσεις που έχουν συναφθεί μέχρι την 14η Οκτωβρίου
    1997 μεταξύ Υπουργείων, Ο.Τ.Α. και λοιπών φορέων, εξακολουθούν να
    ισχύουν και να εφαρμόζονται. Δεν επιτρέπεται τροποποίηση των όρων τους
    αν αυτή έχει ως περιεχόμενο την αύξηση της χρηματοδότησης προς Ο.Τ.Α..
 
  
 
      *** α) Η αληθής έννοια της παραγράφου 7 του άρθρου 13 του ν.
    2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α') είναι ότι ο προβλεπόμενος από αυτήν τρόπος
    χρηματοδότησης των δήμων και κοινοτήτων δεν αφορά συνεχιζόμενα έργα των
    Ο.Τ.Α. που είχαν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέχρι
    31.12.1997 και για το συνολικό ύψος του Προϋπολογισμού τους.
      β) Στις απαγορευτικές διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου δεν
    περιλαμβάνονται τα έργα των Ο.Τ.Α. που είναι ενταγμένα ή θα ενταχθούν
    σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης" (παρ. 26 άρθρ.13
    Ν.2601/1998)
     
     "  Πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού, που εγγράφονται ή
    μεταφέρονται στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών,
    Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, υπό φορέα 07-120 και ΚΑΕ 2229 
    επιχορηγήσεις σε Ο.Τ.Α. για λοιπούς σκοπούς", διατίθενται για τη
    χρηματοδότηση Δήμων και Κοινοτήτων, με αποφάσεις του Υπουργού
    Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδίδονται μετά
    από σχετική έγκριση της Επιτροπής της παρ. 6 του παρόντος άρθρου".
  
    *** Το άνω εντός εδάφιο προστέθηκε στην παρ.7 με το άρθρο 24 Ν.2778/1999
        ΦΕΚ Α 295/30.12.1999.
 
      8. Οι πόροι που χρηματοδοτούν το Υποπρόγραμμα 1 της παραγράφου 3 του
    παρόντος κατανέμονται στους δήμους και κοινότητες της παραγράφου 1,
    σύμφωνα με κριτήρια και διαδικασία κατανομής, που καθορίζονται με
    απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
    ύστερα από πρόταση της Κεντρικής ,Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος.
 
      Το υπόλοιπο ποσοστό είκοσι εκατοστών (20%) της παραγράφου 4δ' του
    παρόντος κατανέμεται στους Ο.Τ.Α. του άρθρου 1 παράγραφος 5 εδάφια 1Γ,
    2, 3 και 4 και παράγραφος 19 εδάφιο Γ, κατά τις διατάξεις του άρθρου
    25, παράγραφος 5 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2 Α').
 
      9. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
    Αποκέντρωσης μετά από εισήγηση της Επιτροπής της παρ. 6 του παρόντος
    άρθρου και της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. ρυθμίζονται τα της κατάρτισης και εφαρμογής
    του Ε.Π.Τ.Α ιδίως δε τα σχετικά με το αναλυτικό περιεχόμενό του, τη
    διαδικασία καταγραφής των αναγκών των δήμων και κοινοτήτων και των
    σχετικών προτάσεων των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους όρους και
    τη διαδικασία ένταξης έργων στο Ε.Π.Τ.Α και πραγματοποίησης των έργων
    αυτών και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του
    άρθρου αυτού.
    
   *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 17 Ν.2601/1998 Α 81 ορίζεται ότι:
      "Οι προβλεπόμενες στην παράγραφο 4 του άρθρου 7 του ν. 2557/1997 (ΦΕΚ
    271 Αύ) επιχορηγήσεις προς τους δήμους και τις κοινότητες, καθώς και
    στα νομικά πρόσωπα αυτών, για την πολιτιστική τους δραστηριότητα,
    υπάγονται στην διαδικασία που ορίζει το άρθρο 13 παρ. 1 έως 7 και 9 του
    ν. 2539/1997. Στη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου δεν υπάγονται
    επιχορηγήσεις που αφορούν μνημεία". 
 
      10. Η παράγραφος 5 του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2 Α')
    αντικαθίσταται ως εξής:
 
      "5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
    Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα
    από πρόταση της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία
    κατανομής των εσόδων που εγγράφονται στον προϋπολογισμό δημοσίων
    επενδύσεων και στον τακτικό προϋπολογισμό.
 
      Ως κριτήρια κατανομής λαμβάνονται υπόψη ιδίως:
 
      α) το μήκος των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης,
 
      β) το μήκος και η βατότητα του οδικού δικτύου,
 
      γ) ο ορεινός, πεδινός ή νησιώτικος χαρακτήρας του Ο.Τ.Α.,
 
      δ) το επίπεδο των κοινωνικών εξυπηρετήσεων, 
 
      ε) η δυνατότητα άντλησης τοπικών πόρων,
 
      στ) το πληθυσμιακό μέγεθος, οι πληθυσμιακές διακυμάνσεις ανά εποχές
    και η δημογραφική τάση,
 
      ζ) οι κλιματολογικές συνθήκες και ο αριθμός των σχολικών αιθουσών,
 
      η) οι περιβαλλοντικές συνθήκες.
 
     "Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν από 1.1.2000".
 
      ***Η εντός " " φράση αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.5 του άρθρου 
         12 του Ν.2672/1998 (Α 290).Έναρξη ισχύος 1.1.1999
 
 
      Η παράγραφος 6 του ίδιου άρθρου καταργείται και οι λοιπές παράγραφοι
    αναριθμούνται.
 
      11. Ο.Τ.Α., που προήλθαν από συνένωση κατά τις διατάξεις των νόμων
    1416/1984 και 1622/1986 και στους οποίους δεν επέρχεται μεταβολή με το
    άρθρο 1 του παρόντος, εξακολουθούν να λαμβάνουν τα οικονομικά κίνητρα
    που προβλέπονται από τις διατάξεις των νόμων αυτών.
 
      Τα οικονομικά κίνητρα, που δικαιούνται κατά το προηγούμενο εδάφιο
    συνενωθέντες Ο.Τ.Α., οι οποίοι όμως και λόγω συνένωσής τους σε νέο δήμο
    κατά το άρθρο 1 του παρόντος, αποδίδονται στο νέο δήμο και διατίθενται
    για την εκτέλεση έργων και εφαρμογή προγραμμάτων στην εδαφική
    περιφέρεια του καταργούμενου Ο.Τ.Α.. οι διατάξεις της παραγράφου αυτής
    εφαρμόζονται μέχρι το τέλος του έτους 2002 και το ποσά των οικονομικών
    κινήτρων καταβάλλονται από το Ε.Π.Τ.Α..
 
Άρθρο 14
 
                 Προϋπολογισμός των νέων Ο.Τ.Α. και οικονομική
                   διαχείριση των δήμων και κοινοτήτων των 
                οποίων η λειτουργία λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1998 -
                                 Δάνεια
                      
      1. Οι δήμοι που συνιστώνται με τον παρόντα νόμο υποχρεούνται να
    καταρτίσουν τον προϋπολογισμό τους και να φροντίσουν για τον κατά νόμο
    έλεγχό του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 222 του π.δ/τος
    410/1995 μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 1999. Στον προϋπολογισμό του νέου
    δήμου εγγράφονται υποχρεωτικά όλες οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις των
    καταργούμενων δήμων ή κοινοτήτων.
 
      Μέχρι την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού του νέου δήμου και
    πάντως όχι αργότερα από την ανωτέρω προθεσμία οι προϋπολογισμοί των
    Ο.Τ.Α. που καταργούνται, εκτελούνται ως προϋπολογισμοί του νέου δήμου
    κατ' εφαρμογή του άρθρου 216 του π.δ/τος 410/1995.
 
      Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας απαγορεύεται να γίνει
    οποιαδήποτε δαπάνη με βάση τους προϋπολογισμούς των καταργούμενων
    Ο.Τ.Α.. 
 
      Ο δήμαρχος εκδίδει τα οικεία χρηματικά εντάλματα σε βάρος των
    πιστώσεων του προϋπολογισμού του τέως δήμου ή της κοινότητος που
    αφορούν οι δαπάνες.
 
      Τα εντάλματα πληρωμής δαπανών των ανωτέρω προϋπολογισμών και τα
    δικαιολογητικά τους φέρουν τον τίτλο Δήμος ή Κοινότητα ..........
    ................................................
 
      Προϋπολογισμός τέως Δήμου ή Κοινότητος ............... 
 
      Οι απολογισμοί των κοινοτήτων που καταργούνται, έτους 1998 ή
    παλαιότερων ετών υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο από το νέο δήμο
    σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 225 του π.δ/τος 410/1995.
 
      Η παρούσα παράγραφος ισχύει ανάλογα και για τις κοινότητες που
    συνιστώνται με τον παρόντα νόμο.
 
      2. Από την έναρξη της λειτουργίας των νέων δήμων και κοινοτήτων που
    συνιστώνται με τον παρόντα νόμο έως την οριστική εναρμόνιση των ορίων
    αρμοδιότητος των Δ.Ο.Υ. με τα όρια των νέων Ο.Τ.Α., αρμόδια για το νέο
    δήμο ή κοινότητα είναι η Δ.Ο.Υ. που ήταν αρμόδια για τον πρώην Ο.Τ.Α.
    του οποίου οικισμός ορίζεται ως έδρα του νέου δήμου ή κοινότητος.
 
      3. Οι σχετικές με τη δωρεά και την εκποίηση ακινήτων αποφάσεις των
    δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων των Ο.Τ.Α., των οποίων η λειτουργία
    λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1998, λαμβάνονται με την ειδική πλειοψηφία των
    δύο τρίτων του συνόλου των μελών κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ.
    1 του άρθρου 246 και της παρ. 1 του άρθρου 248 του π.δ/τος 410/1995.
 
      4. Συμφωνίες ή συμβάσεις για την εκμίσθωση δημοτικών ή κοινοτικών
    ακινήτων ή τη μίσθωση ακινήτων από Ο.Τ.Α., σύμφωνα με το άρθρα 253 και
    254 του π.δ/τος 410/1995, που συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του
    παρόντος νόμου από δήμους ή κοινότητες των οποίων η λειτουργία λήγει
    την 31η Δεκεμβρίου 1998 δεν μπορούν να έχουν διάρκεια μεγαλύτερη των
    δύο (2) ετών.
 
      5. Για τις οφειλές από δάνεια του άρθρου 67 του ν.δ. 3033/1954
    εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 9 του ν. 1416/1984.
 
      6. Για τον υπολογισμό των κατά το άρθρο 173 του π.δ/τος 410/1995
    εξόδων παράστασης των αιρετών οργάνων των νέων Ο.Τ.Α., λαμβάνεται υπόψη
    το σύνολο των πραγματοποιηθέντων τακτικών εσόδων των συνενωθέντων
    Ο.Τ.Α..
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' 
 
                           ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ 
                                ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ 
 
                                   Άρθρο 15
 
                     Δημοτικό και Κοινοτικός Κώδικας - Γενικά 
 
      1. Οι παράγραφοι 4 του άρθρου 2, 3 έως 14 του άρθρου 4, 1 του άρθρου
    10 και 3, 4 και 5 του άρθρου 42 του π.δ/τος 410/1995 καταργούνται από
    1.1.1999.
 
      2. Το άρθρο 12 του π.δ/τος 410/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
 
                                  "Άρθρο 12
 
                      Ονομασία και μετονομασία συνοικιών,
                                 οδών - πλατειών
 
      Η ονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών γίνεται με απόφαση του
    δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται ύστερα από γνώμη
    του οικείου τοπικού συμβουλίου ή παρέδρου και σύμφωνη γνώμη επιτροπής
    στην οποία συμμετέχουν: ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και
    Αποκέντρωσης ή της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης του
    νομού ή της νομαρχίας, ως πρόεδρος, δύο εκπρόσωποι της τοπικής ένωσης
    δήμων και κοινοτήτων που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τη
    διοικούσα επιτροπή της και δύο καθηγητές φιλόλογοι ή καθηγητές της
    ιστορίας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι ορίζονται, μαζί με
    τους αναπληρωτές τους, από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Η
    μετονομασία επιτρέπεται, για εξαιρετικούς λόγους και γίνεται με τον
    ίδιο τρόπο."
 
      3. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 22 του π.δ/τος 410/1995
    αριθμούνται 5 και 6 αντίστοιχα και προστίθενται παρ. 2, 3 και 4 ως
    εξής:
 
      "2. Στους δήμους και κοινότητες που προέρχονται από συνένωση
    καταργηθέντων δήμων και κοινοτήτων τηρείται το δημοτολόγιο των
    καταργηθέντων έως την κατάρτιση ενιαίου δημοτολογίου, σύμφωνα με το
    άρθρο 12 του π.δ/τος 497/1991 (ΦΕΚ 180 Α'), η οποία πρέπει να έχει
    συντελεστεί εντός ενός έτους από την εγκατάσταση των αρχών του νέου
    δήμου ή κοινότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί με απόφαση του
    Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας έως έξι (6) ακόμη μήνες, ανάλογα με
    τον πληθυσμό του νέου δήμου ή κοινότητος.
 
      3. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου τα σχετικά με τη
    δημοτικότητα έγγραφα εκδίδονται στο όνομα του νέου δήμου ή κοινότητας
    και μνημονεύεται και το όνομα του δημοτικού ή του κοινοτικού 
    διαμερίσματος στο οποίο ανήκει ο δημότης.
 
      Μετά τον καταρτισμό του ενιαίου δημοτολογίου πρέπει να μνημονεύεται
    στα σχετικά με τη δημοτικότητα έγγραφα η καταγωγή του δημότη από το
    δήμο ή την κοινότητα που καταργήθηκε.
 
      4. Κατά ανάλογο με τις παρ. 2 και 3 τρόπο, και σύμφωνα με την παράγρ.
    2 του άρθρου 25 του ν. 2119/1993 (ΦΕΚ 23 Α') εντός της ίδιας προθεσμίας
    καταρτίζεται το Μητρώο Αρρένων του νέου δήμου ή κοινότητας."
 
      4. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 31 του π.δ/τος 410/1995
    αντικαθίσταται ως εξής: 
 
      "Οι άδειες συμμετοχής επαγγελματιών στο παζάρι χορηγούνται με απόφαση
    της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου."
 
      5. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 37 του π.δ/τος 410/1995
    προστίθενται το εξής:
 
      " - Την έκδοση των δημοτικών κανονιστικών διατάξεων εισηγείται στο
    Δημοτικό Συμβούλιο η Δημαρχιακή Επιτροπή. Η εισήγηση της
    δημοσιοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο προ της υποβολής της στο Δ.Σ. και
    τάσσεται προθεσμία εντός της οποίας κάθε ενδιαφερόμενος φορέας ή
    κάτοικος του δήμου μπορεί να διατυπώσει εγγράφως τις παρατηρήσεις και
    προτάσεις του.
 
      Οι αποφάσεις της παραγράφου αυτής λαμβάνονται με την απόλυτη
    πλειοψηφία του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Εάν η
    κανονιστική διάταξη αφορά αποκλειστικά την περιφέρεια ενός δημοτικού
    διαμερίσματος ή οικισμού, η δημαρχιακή επιτροπή διαμορφώνει την
    εισήγησή της μετά από γνώμη του οικείου Τοπικού Συμβουλίου."
 
      6. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 64 του π.δ/τος
    410/1995 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
      "Στους δήμους ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ
    ενός ή υπέρ δύο υποψηφίων των Δήμων Αθηναίων, Θεσσαλονίκης και
    Πειραιώς, στους οποίους ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την πρόταση του
    υπέρ ενός, υπέρ δύο ή υπέρ τρίτων υποψηφίων."
 
      7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 111 του π.δ/τος 410/1995 αντικαθίσταται
    ως εξής:
 
      "Η δημαρχιακή επιτροπή αποτελείται από το δήμαρχο ή τον αντιδήμαρχο
    που έχει ορίσει ο δήμαρχος ως πρόεδρο και από δύο μέλη, αν το συμβούλιο
    έχει έως και δεκαπέντε μέλη, τέσσερα μέλη, αν το συμβούλιο έχει έως και
    τριάντα ένα μέλη, καθώς και στους δήμους που είναι πρωτεύουσες νομών
    και έχουν πληθυσμό μέχρι δέκα χιλιάδες κατοίκους, και έξι μέλη, αν το
    συμβούλιο έχει πάνω από τριάντα ένα μέλη."
 
      8. Το πληθυσμιακό όριο των πέντε χιλιάδων (5.000) και άνω κατοίκων
    του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 115 του π.δ/τος
    410/1995 μειώνεται από 1.1.1999 σε δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους και
    άνω. Από την ίδια ημερομηνία στους δήμους που είναι πρωτεύουσες Νομών
    και έχουν πληθυσμό μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κάτοικους ορίζονται δύο
    αντιδήμαρχοι.
 
      9. Στην παρ. 2 του άρθρου 115 του π.δ/τος 410/1995 προστίθενται το
    εξής:
 
      "Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του, η οποία εκδίδεται
    ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του δημάρχου, να ανακαλεί τον
    αντιδήμαρχο αν αυτός ασκεί πλημμελώς τα καθήκοντά του."
 
      10. Το άρθρο 116 του π.δ/τος 410/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
 
                                "Άρθρο 116
 
                           Εξουσιοδότηση υπογραφών
 
      Ο δήμαρχος μπορεί, με απόφαση του, να αναθέτει την υπογραφή ορισμένων
    εγγράφων και πιστοποιητικών, σε δημοτικό σύμβουλο ή στον πρόεδρο του
    συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος ή στον πρόεδρο τοπικού συμβουλίου ή
    στον πάρεδρο ή σε προϊστάμενο δημοτικής υπηρεσίας ή σε άλλο μόνιμο
    υπάλληλο του δήμου."
 
      11. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 245 του π.δ/τος 410/1995,
    προστίθενται τα εξής:
 
      "Στους Ο.Τ.Α., που προκύπτουν από συνένωση άλλων Ο.Τ.Α, το
    κτηματολόγιο αποτελείται από το σύνολο των κτηματολογίων των
    καταργηθέντων δήμων και κοινοτήτων τα οποία αποτελούν τμήματα του
    ενιαίου κτηματολογίου αυτών."
 
      12. Στην παρ. 3 του άρθρου 245 του π.δ/τος 410/1995 προστίθενται τα
    εξής:
         
      "Οταν πρόκειται για την καταχώριση στο κτηματολόγιο ακινήτου που
    ευρίσκεται στην εδαφική περιφέρεια δημοτικού ή κοινοτικού
    διαμερίσματος, στην επιτροπή μετέχει ένα μέλος του δημοτικού ή
    κοινοτικού συμβουλίου και ο πρόεδρος του οικείου τοπικού συμβουλίου ή ο
    οικείος πάρεδρος."
 
      13. Στην παρ. 1 του άρθρου 246 του π.δ/τος 410/1995 προστίθενται τα
    εξής:
 
      "Η ως άνω απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνώμη του οικείου τοπικού
    συμβουλίου ή παρέδρου. Ο τελευταίος έχει δικαίωμα ψήφου κατά τη λήψη
    της απόφασης του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου."
 
      14. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 248 του π.δ/τος 410/1995
    προστίθενται εδάφιο ως εξής:
 
      "Στους Ο.Τ.Α. που λειτουργούν τοπικά συμβούλια και πάρεδροι στην
    επιτροπή μετέχει ως δεύτερος δημοτικός σύμβουλος ο πρόεδρος του οικείου
    τοπικού συμβουλίου ή ο οικείος πάρεδρος."
 
      15. Η παράγραφος 4 του άρθρου 249 του π.δ/τος 410/1995 αντικαθίσταται
    ως εξής:
 
      "4. Αν εφαρμοσθούν οποιαδήποτε προγράμματα αποκατάστασης αστέγων σε
    δήμους και κοινότητες που προήλθαν από συνένωση Ο.Τ.Α., οι κάτοικοι των 
    δημοτικών ή κοινοτικών διαμερισμάτων έχουν δικαίωμα προτίμησης στα
    προγράμματα αυτά, εφόσον εφαρμόζονται στην περιφέρειά τους."
 
      16. Στην παρ. 1 του άρθρου 250 του π.δ/τος 410/1995 προστίθενται τα
    εξής:
 
      "Αν οι παραπάνω εκτάσεις ευρίσκονται εξ ολοκλήρου σε ένα δημοτικό ή
    κοινοτικό διαμέρισμα, η ανωτέρω απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνώμη του
    οικείου τοπικού συμβουλίου ή παρέδρου, ο οποίος στη λήψη της απόφασης
    έχει και δικαίωμα ψήφου."
 
      17. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 265 του π.δ/τος 410/1995 προστίθεται
    παρ. 3 και οι παρ. 3 και 4 του άρθρου αυτού αριθμούνται ως 4 και 5:
 
      "3. Τα τοπικά συμβούλια και οι πάρεδροι οφείλουν τρεις (3)
    τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους να
    υποβάλουν στο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο σχέδιο τεχνικού
    προγράμματος, το οποίο να περιλαμβάνει ιεραρχημένα τα εκτελεστέα έργα
    για το δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμά τους."
 
      18. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή δήμων ή κοινοτήτων στο μετοχικό
    κεφάλαιο ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιρειών (Π.Α.Ε.). Συμμετοχές
    οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στο μετοχικό κεφάλαιο Π.Α.Ε., που
    έγιναν με την αγορά αριθμού μετοχών μέχρι τη δημοσίευση ταυ νόμου
    αυτού, θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές.
 
      Σε όσες περιπτώσεις η συμμετοχή Ο.Τ.Α. στο μετοχικό κεφάλαιο Π.Α.Ε.
    έχει εκδηλωθεί με την αγορά της πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου, η
    συμμετοχή αυτή είναι έγκυρη και ισχυρή, ο δε Ο.Τ.Α. έχει τη δυνατότητα
    να ασκήσει το δικαιώματά του, σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού
    κεφαλαίου της αντίστοιχης Π.Α.Ε..
 
      Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και για τις
    Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, καθώς και για τις επιχειρήσεις των
    πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
 
      19. Στους δήμους που συνιστώνται με το άρθρο 1 του παρόντος νόμου,
    που προέρχονται από συνένωση δέκα και πλέον Ο.Τ.Α. και έχουν πληθυσμό
    πάνω από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους, μπορεί να ορίζεται ένας
    επιπλέον αντιδήμαρχος πέραν εκείνων που προβλέπονται στο άρθρο 115 παρ.
    1 του π.δ/τος 410/1995, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

 Επιστροφή στους Νόμους

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα