Κώδικες

Επιμέλεια Παναγιώτη Παπαδουλάκη

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΝΕΟ


Ποινικός Κώδικας:

Πρώτο Βιβλίο. Γενικό Μέρος

Δεύτερο Βιβλίο. Ειδικό Μέρος ΝΕΟ


Αστικός Κώδικας : Το πλήρες κείμενο μέχρι και το νόμο  3089/2002:

Γενικές Αρχές

Ενοχικό Δίκαιο

Εμπράγματο Δίκαιο

Οικογενειακό Δίκαιο

Κληρονομικό Δίκαιο

Εισαγωγικός Νόμος Αστικού Κώδικα


Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας. Όλο το κείμενο χωρισμένο σε βιβλία:

Γενικές Διατάξεις

Διαδικασία στα Πρωτοβάθμια Δικαστήρια

Ένδικα Μέσα και Ανακοπές

Ειδικές διαδικασίες

Ασφαλιστικά Μέτρα

Εκούσια Δικαιοδοσία

Διαιτησία

Αναγκαστική Εκτέλεση

Εισαγωγικός Νόμος Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας


Τελευταία αναθεώρηση: Πέμπτη, 11 Ιουνίου 1998 .

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα