Έξωση λόγω δωδεκαετίας

Γνωμοδότηση

Παναγιώτη Παπαδουλάκη, Δικηγόρου στο Εφετείο Κρήτης

Από κάποιο χρήστη του Internet μου τέθηκε το παρακάτω ερώτημα:

Ένας μισθωτής (ενοικιαστής), ο οποίος έχει συμπληρώσει δωδεκαετία μπορεί να αποφύγει την έξωση;

Η απάντηση είναι διπλή:

Α) Μπορεί να αποφύγει την έξωση μόνον αν συμφωνήσει με τον εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) να ανανεώσουν ή να παρατείνουν τη μίσθωση.

Β) Αν δεν έλθει σε συμφωνία με τον εκμισθωτή δεν υπάρχει τρόπος να αποφύγει την έξωση, εκτός αν κατά τη διάρκεια της δίκης αλλάξει ο σχετικός νόμος, πράγμα που σήμερα δε φαίνεται πολύ πιθανό.

Είναι, λοιπόν, προφανές ότι συμφέρει το μισθωτή να έλθει σε συνεννόηση με τον εκμισθωτή του, ώστε να συμφωνήσουν σε ένα νέο λογικό μίσθωμα και μια λογική διάρκεια της παράτασης. Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση ανανέωσης ή νέας μίσθωσης η διάρκειά της από το νόμο μπορεί να είναι μέχρι 12 χρόνια.

Εδώ θα πρέπει να επαναλάβουμε την παραίνεση της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων προς τα μέλη της και όλους τους ιδιοκτήτες να είναι συγκρατημένοι και λογικοί στις απαιτήσεις τους και να προσπαθούν να συμφωνήσουν με τους μισθωτές που συμπλήρωσαν 12ετία, 20ετία κλπ.

Επιστροφή στα Νομικά Κείμενα

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα