Θα είναι χρήσιμο στους δικαστικούς αντιπροσώπους να εκτυπώσουν το παρακάτω κείμενο που αποτελεί περίληψη των βασικών οδηγιών για τη διενέργεια των εκλογών:

ΕΚΛΟΓΕΣ

της

9ης Απριλίου 2000

 

Εκλογική Περιφέρεια ____________.

____ο Εκλογικό Τμήμα Δήμου _______, Ενορία ____________

ΜΠΕ-ΞΑΝ ΑΝΔΡΩΝ

 

Διεύθυνση εκλογικού τμήματος π.χ. 1ο Γυμνάσιο, οδός ________, τηλέφωνο_________.

Δήμος __________, τηλέφωνο εκλογικών ___________

Τηλεφωνικό κέντρο _____________

ΕΦΟΔΙΑ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ

Μεγάλο χάρακα για διαγραφή ψηφισάντων σε εκλογικό κατάλογο, 5 στυλό, blanco, παραγγελία σφραγίδας με τμήμα και σφραγίδας με στοιχεία Δικαστικού αντιπροσώπου, ψαλιδάκι, κοφτάκι, δύο σωληνάρια κόλλα, σελοτέιπ, μαρκαδόρο, τσίχλες, καφέ, ζάχαρη, ποτηράκια, νερό-παγάκια, χτυπητήρι, τσιγάρα, χαρτομάντιλα, πετσέτα, ασπιρίνες, οδοντογλυφίδες. Φακέλους, που να χωρούν τα ψηφοδέλτια μετά το τέλος της διαλογής (αντί για χαρτί σελιλόζης).

Πρώτες ενέργειες

ΔΕΥΤΕΡΑ:

Ανεύρεση υποψηφίων συνδυασμών. Τηλέφωνο σε Δήμο για ανεύρεση στοιχείων εκλογικού τμήματος, πόσοι σταυροί επιτρέπονται κλπ.. Διόρθωση και εκτύπωση παρόντος βοηθητικού κειμένου. Εξεύρεση Γραμματέα (απευθυνθείτε στο Δήμο, σε συναδέλφους της περιοχής κλπ). Προσπάθεια ανευρέσεως από το Πρωτοδικείο της περιοχής των ονομάτων των μελών της Εφορευτικής επιτροπής (4 τακτικά μέλη και 4 αναπληρωματικοί) και τηλεφωνική τους ειδοποίηση.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

Άφιξη στον τόπο διορισμού την Παρασκευή και αποστολή τηλεγραφημάτων στον Έφορο Δικαστικών Αντιπροσώπων, στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών και στον Νομάρχη.

Προσέλευση στο Δημοτικό ή Κοινοτικό Κατάστημα για τυχόν ενημέρωση σχετικά με το εκλογικό κατάστημα, τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, το γραμματέα και συνεννόηση μαζί τους.

ΣΑΒΒΑΤΟ πρωί:

Παρασκευή ή Σάββατο πρωί: Παραλαβή από την τοπική αρχή του εκλογικού υλικού και μεταφορά του στο εκλογικό κατάστημα. Κανονίζουμε και για την παράδοση της κάλπης το βράδυ της Κυριακής.

Τακτοποίηση αίθουσας ψηφοφορίας. Έλεγχος εκλογικού υλικού και ενημέρωση των εγγράφων. Απαραίτητα: Εκλογικός κατάλογος, τυχόν ειδικός κατάλογος, έντυπα τηλεγραφήματα, βεβαιώσεις ψηφοφορίας τυχόν ειδικών εκλογέων, βιβλίο πράξεων εφορευτικής επιτροπής, πρωτόκολλο ψηφοφορίας, βιβλία διαλογής ψήφων και σταυρών, καταστάσεις μη ψηφισάντων, ψηφοδέλτια, γαλάζιοι φάκελοι ψηφοφορίας για Νομαρχιακές, λευκά για δημοτικές, υπεύθυνες δηλώσεις απώλειας ταυτότητας, σάκος για εκλογικό υλικό, ταμπόν σφραγίδας, στυλό,

Συμπλήρωση εγγράφων: Αρίθμηση πρωτοκόλλου ψηφοφορίας μέχρι το 70% των εγγεγραμμένων. Αρίθμηση καταλόγου μη ψηφισάντων μέχρι το 10% των εγγεγραμμένων. Συμπλήρωση, υπογραφή και σφράγιση κενών σε πρακτικά 1 και 2. Συμπλήρωση και υπογραφή εγγράφων γραμματέα. Συμπλήρωση ονομάτων κομμάτων και υποψηφίων σε βιβλία διαλογής συνδυασμών, σε τηλεγραφήματα,

Ελέγχουμε για φως και κανονίζουμε για φαγητό την Κυριακή.

ΚΥΡΙΑΚΗ:

Άφιξη μία το πολύ ώρα πριν την ανατολή ηλίου. Συμπλήρωση στοιχείων εφορευτική επιτροπής και αντιπροσώπων κομμάτων στο έντυπο 1. Έλεγχος Κάλπης. Σφράγισμα κάλπης με κλειδιά, λευκή κορδέλα, και ισπανικό κηρό (αφού βρέξουμε τη σφραγίδα με νερό). Ανάθεση καθηκόντων σε μέλη εφορευτικής επιτροπής και γραμματέα.

Διαδικασία εκλογής

Σειρά καθισμάτων: Α' μέλος Εφορευτικής επιτροπής. Γραμματέας. Β' μέλος Εφορευτικής επιτροπής. Γ' μέλος Εφορευτικής επιτροπής. Δικαστικός Αντιπρόσωπος. Δ' μέλος Εφορευτικής επιτροπής. Αντιπρόσωποι συνδυασμών.

 

 1. Προσέλευση ψηφοφόρου στον εκλογικό κατάλογο. Παραλαβή εκλογικού βιβλιαρίου και ταυτότητας. Ανεύρεση στοιχείων του στον εκλογικό κατάλογο από το Α' μέλος της Εφορευτικής επιτροπής. Διαγραφή του από τον Εκλογικό κατάλογο.
 2. Το Α' μέλος της εφορευτικής επιτροπής λέγει στην γραμματέα τον αριθμό του εκλογικού καταλόγου. Βάζει την ταυτότητα μέσα στην πρώτη λευκή σελίδα του εκλογικού βιβλιαρίου και δίδει στη γραμματέα το εκλογικό βιβλιάριο και την ταυτότητα.
 3. Η γραμματέας γράφει τον αριθμό του εκλογικού καταλόγου και τα στοιχεία του ψηφοφόρου στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας.
 4. Η γραμματέας γράφει τα στοιχεία στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας και δίδει στο Β' μέλος της εφορευτικής επιτροπής το εκλογικό βιβλιάριο και την ταυτότητα.
 5. Το Β' και Γ' μέλος της εφορευτικής επιτροπής σφραγίζουν ή συμπληρώνουν το εκλογικό βιβλιάριο και τις βεβαιώσεις ψηφοφορίας, και το δίδουν στον Δικαστικό Αντιπρόσωπο, ο οποίος το υπογράφει και το παραδίδει στον ψηφοφόρο στο τέλος μετά και τη δεύτερη ψήφο.
 6. Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος υπογράφει, σφραγίζει και δίδει τους φακέλους στους ψηφοφόρους. Επίσης δίδει τα ψηφοδέλτια.
 7. Το Δ' μέλος της εφορευτικής επιτροπής εποπτεύει τους αντιπροσώπους των κομμάτων και τη συγκέντρωση των ψηφοδελτίων και εφοδιάζει το Δικαστικό Αντιπρόσωπο με ψηφοδέλτια.
 8. Τέλος ψηφίζει ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος και τα μέλη της Εφορευτικής επιτροπής.

ΔΙΑΛΟΓΗ ΨΗΦΩΝ

Αφού τελειώσει η ψηφοφορία:

 1. Συμπληρώνεται το πρακτικό 2 για τους εγγεγραμμένους και ψηφίσαντες.
 2. Ανοίγει η κάλπη, σημειώνεται η ώρα και αρχίζει η διαλογή των ψήφων:
 3. Ανοίγουμε την κάλπη. Όλα τα μέλη βγάζουν τους φακέλους από την κάλπη και τους τοποθετούν ανά δεκάδες μπροστά από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο. Αν έχουν όλοι σφραγίδα και είναι ίσοι με τους ψηφίσαντες προχωρούμε στο επόμενο βήμα. Διαφορετικά ξαναμπαίνουν όλοι οι φάκελοι στην κάλπη. Μετά το Β' μέλος παίρνει από την κάλπη έναν-έναν τους φακέλους, τους αριθμεί και τους δίδει στον Δικαστικό Αντιπρόσωπο, που τους ελέγχει. Αν δεν συμφωνούν με τους ψηφίσαντες ακολουθείται η διαδικασία που αναγράφεται στο πρακτικό 2.
 4. Οι φάκελοι ξαναμπαίνουν στην κάλπη. Το Γ' μέλος παίρνει από την κάλπη έναν-έναν τους φακέλους, σκίζει τους φακέλους με προσοχή και δίδει τα ψηφοδέλτια στο Β' Μέλος για να τα αριθμήσει.
 5. Το Β' μέλος αριθμεί τα ψηφοδέλτια και τα δίδει στο Δικαστικό Αντιπρόσωπο να τα μονογράψει και να τα διαβάσει. Αν ένα ψηφοδέλτιο κριθεί άκυρο τίθεται σε ψηφοφορία.
 6. Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος λέγει στο Δ' μέλος να γράψει τον αριθμό του ψηφοδελτίου και το δίδει στο Α' μέλος, το οποίο τα τακτοποιεί σε στοίβες ανάλογα με τον συνδυασμό.
 7. Με αντίστοιχη διαδικασία καταμετρώνται και οι σταυροί προτίμησης ανά κόμμα.
 8. Συμπληρώνονται, κλείνονται με υπογραφή και σφραγίδα και υπογράφονται το βιβλίο πράξεων εφορευτικής επιτροπής (πρακτικά 1 & 2), τα βιβλία διαλογής, τα (3) πρακτικά αριθμ.2, το πρωτόκολλο ψηφοφορίας.
 9. Μπαίνουν τα ψηφοδέλτια και οι τυχόν υπεύθυνες δηλώσεις στους φακέλους, ή τυλίγονται με το χαρτί περιτυλίγματος (σελιλόζη).
 10. Θα μπουν στο σάκο για το Πρωτοδικείο: α) τα ψηφοδέλτια, οι υπεύθυνες δηλώσεις, οι ενστάσεις, οι βεβαιώσεις ταυτοπροσωπίας, οι βεβαιώσεις περί εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους του Προέδρου Πρωτοδικών, β)το βιβλίο πράξεων εφορευτικής επιτροπής (πρακτικά 1 & 2), γ)το βιβλίο πρωτοκόλλου ψηφοφορίας, δ)ο χρησιμοποιηθείς εκλογικός κατάλογος
 11. Εκτός σάκου αφήνονται τα (2) πρακτικά 2 και οι καταστάσεις μη ψηφισάντων (καταργήθηκαν;)
 12. Στον Δήμαρχο θα αφήσει την κάλπη, το εκλογικό και γραφικό υλικό που περίσσεψε και το ένα αντίγραφο του πρακτικού 2. Προσοχή σε κάθε δήμο αλλάζει και η τοποθεσία παραλαβής του πρακτικού 2, η οποία μπορεί να είναι το εκλογικό τμήμα (ο αγγελιοφόρος), το δημαρχείο, στα Χανιά το 1994 ήταν η Νομαρχία, όπου υπήρχε χωριστό συνεργείο παραλαβής.
 13. Στο Πρωτοδικείο θα δώσει το σάκο, την αναφορά για τον Έφορο και μία κατάσταση μη ψηφισάντων.
 14. Στον Νομάρχη το ένα αντίγραφο του πρακτικού 2 και αν ζητείται μία κατάσταση μη ψηφισάντων.

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα