Όχι στην έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία

As we discussed earlier, one of Facebook’s greatest assets is its ability to target very specific demographics. Instead of creating a Facebook ad that can be seen by just anyone, try using pre-targeting to run ads against users based on their interests. For example, if you have a clothing company and your product line includes handbags and backpacks, you could create an ad using pre-targeting that targets college students with interests in fashion, traveling, and/or school spirit. This will help ensure that your ad reaches people who are interested in purchasing your products rather than those who are just passing through Facebook.

If you have fans and followers, great. Show them how customers are enjoying your product. A picture is worth a thousand words—and if it's on Facebook, it's even more valuable. Customers want to see real-life examples of how others are using your product or service. In short, let your followers in on what everyone else will be talking about tomorrow at work!

No matter how targeted your facebook ad and how interested in your products or services a potential customer is, if you don’t have an optimized landing page that speaks directly to that person and converts him/her into a lead or sale, then your campaign will have no impact. When people click on an ad, it’s not enough for them to just visit your website—they need to take action. All of Facebook’s targeting options are worthless if you don’t provide them with a compelling reason to convert! That’s why you need A/B testing techniques like those mentioned above; they give you a framework to optimize your ads, landing pages and even entire campaigns based on conversion rates.

Κώδικες, νόμοι και νομικά κείμενα

Επιμέλεια Παναγιώτη Παπαδουλάκη

Δικηγόρου στο Εφετείο Κρήτης Νομικού Συγγραφέα

Στις σελίδες αυτές του "Γόρτυς" μπορείτε να βρίσκετε τα βασικά νομικά κείμενα της Ελληνικής Νομοθεσίας, δηλαδή τους Κώδικες και τους βασικούς νόμους καθώς και νομικά άρθρα, που αναλύουν διάφορα θέματα, συνδέσεις με άλλες νομικές σελίδες και με τις προσωπικές μου σελίδες.

Περιεχόμενα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ. ΝΕΟ - ΝΕΟ - ΝΕΟ - ΝΕΟ - ΝΕΟ - ΝΕΟ - ΝΕΟ - ΝΕΟ

Για να δείτε αν και σε ποιο εκλογικό κατάλογο είστε γραμμένοι πηγαίνετε εδώ: http://www.ypes.gr/

 Κώδικες Ενημερώθηκε στις 13/2/2003

 Νόμοι Ενημερώθηκε στις 7/9/2002

 Νομικά κείμενα (Άρθρα-Θεωρία)

 Συνδέσεις

 Ομάδα συζητήσεων για το ελληνικό Δίκαιο

Λίστα αλληλογραφίας για δικηγόρους dikhgoros-online.gr

 Εθνικό Κτηματολόγιο

ΕΚΛΟΓΕΣ¨: Οδηγίες για τις εκλογές για τους Αντιπροσώπους της Δικαστικής Αρχής

 Προσωπικά στοιχεία

 

Οι ηλεκτρονικές μου διευθύνσεις είναι:

[email protected] & [email protected]

Αν θέλετε μπορείτε να μου στείλετε e-mail με παρατηρήσεις, υποδείξεις ή ερωτήσεις:

Τελευταία αλλαγή: Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2003

Σημείωση: Στα μεγάλα κείμενα για να βρείτε κάποια λέξη, κάποιο θέμα που σας ενδιαφέρει, χρησιμοποιείστε την εντολή Εύρεση του προγράμματός σας.

Η σελίδα αυτή έχει δεχτεί 70.000 + επισκέψεις

Οι σελίδες αυτές είναι μια ευγενική προσφορά της:

  (c)

  Υποστηρίζουμε τον εθελοντισμό και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Και μην ξεχνάτε: Είναι οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες του 21ου Αιώνα. Ο 21ος αιώνας και η 3η χιλιετία άρχισαν την 1/1/2001. Το 2000 ήταν το τελευταίο έτος του 20ου αιώνα !